Đề tài Hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO - Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT REXCO HÀ NỘI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNGNHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ 1.1 Tổng quan về chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- Hà Nội 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty 1.1.3 Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động của Công ty 1.1.4 Đặc điểm hoạt động nhập khẩu và kinh doanh hàng hoá nhập khẩu của REXCO-HN 1.1.4.1 Lĩnh vực kinh doanh và mặt hàng nhập khẩu của Công ty 1.1.4.2 Hệ thống phân phối, mạng lưới kinh doanh hàng hóa 1.1.4.3 Nguồn vốn và tình hình sử dụng vốn trong kinh doanh 1.1.4.4 Lực lượng lao động của Công ty 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị của chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- HN 1.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhập khẩu máy móc thiết bị 1.2.1.1 Các nhân tố bên ngoài Công ty 1.2.1.2 Các yếu tố bên trong Công ty 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả nhập khẩu máy móc thiết bị CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VẬT TƯ KỸ THUẬT REXCO- HÀ NỘI 2.1. Tình hình nhập khẩu máy móc thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO-HN 2.1.1 Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị qua các năm 2.1.2 Cơ cấu thị trường nhập khẩu máy móc thiết bị 2.1.3 Cơ cấu mặt hàng máy móc thiết bị nhập khẩu 2.1.4 Quy trình nhập khẩu máy móc thiết bị 2.1.4.1 Công tác nghiên cứu thị trường 2.1.4.2 Lựa chọn đối tác kinh doanh 2.1.4.3 Đàm phán và ký kết hợp đồng 2.1.4.4 Thực hiện hợp đồng nhập khẩu 2.1.5 Phương thức nhập khẩu máy móc thiết bị của Công ty 2.2. Đánh giá chung hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO-HN 2.2.1 Những kết quả đạt được 2.2.2 Những tồn tại và hạn chế 2.2.3 Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế 2.2.3.1 Nguyên nhân khách quan 2.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU MÁY MÓC THIẾT BỊ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VẬT TƯ KỸ THUẬT REXCO- HÀ NỘI 3.1. Định hướng và dự báo hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị của Công ty trong thời gian tới 3.1.1 Định hướng phát triển và mục tiêu đối với hoạt động nhập khẩu của chi nhánh Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật REXCO- HN 3.1.2 Dự báo hoạt động nhập khẩu của Công ty trong thời gian tới 3.2. Các giải pháp góp phần hoàn thiện hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị tại chi nhánh Công ty cổ phần XNK vật tư kỹ thuật REXCO- Hà Nội 3.2.1 Xây dựng chiến lược nhập khẩu 3.2.2 Nâng cao thương hiệu của Công ty 3.2.3 Tìm kiếm, mở rộng thị trường nhập khẩu 3.2.4 Tăng cường nghiên cứu thị trường tiêu thụ hàng nhập khẩu 3.2.5 Nâng cao nghiệp vụ nhập khẩu hàng hóa 3.2.6 Tăng cường công tác đào tạo và quản trị nhân lực 3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước 3.3.1 Về chính sách tỷ giá 3.3.2 Về chính sách thuế nhập khẩu 3.3.3 Về thủ tục hải quan 3.3.4 Một số kiến nghị khác KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY