Đề tài Hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech

LỜI MỞ ĐẦU ***** Cùng với sự hội nhập khu vực và quốc tế, đặc biệt với việc tham gia vào tổ chức thương mại quốc tế WTO, nhu cầu giao lưu trao đổi, buôn bán các mặt hàng của Việt Nam với nước ngoài ngày càng lớn. Xuất phát từ lý do đó, trong những năm qua, Đảng và nhà nước ta đã và đang thực hiện chủ trương đổi mới là công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước theo xu hướng đẩy mạnh xuất khẩu, thay thế dần cho nhập khẩu. Tuy vậy, không vì thế mà hoạt động kinh doanh nhập khẩu giảm sút mà vẫn tăng theo nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước, đặc biệt là các loại mặt hàng như máy móc kỹ thuật hay các mặt hàng công nghệ cao. Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, muốn thực hiện đúng theo chủ trương đường lối của Nhà nước thì không còn cách nào khác là phải đẩy mạnh xuất khẩu chứ không thể giảm nhập khẩu. Nhưng làm thế nào để đảm bảo hoạt động nhập khẩu mang lại hiệu quả cao thì đó không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp mà còn là của toàn bộ nền kinh tế hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh nhập khẩu, đồng thời sau một thời gian thực tập tại phòng Xuất nhập khẩu của Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, được củng cố và tiếp thu thêm khá nhiều kiến thức về công việc của một cán bộ Xuất nhập khẩu, nên em đã chọn đề tài : “Hoạt động nhập khẩu hàng hoá phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. MỤC LỤC ***** Lời mở đầu . 1 Chương I : Giới thiệu chung về Công Ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech I. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 3 II. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và chức năng của Công ty 4 1. Cơ cấu tổ chức 4 2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty 6 Chương II : Thực trạng nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech . 8 I. Quy trình và tình hình hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech . 8 1. Quy trình thực hiện nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty 8 1.1. Sơ đồ quy trình nhập khẩu hàng hoá . 8 1.2. Trình tự công việc . 9 2. Tình hình về hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty 12 3. Cơ cấu và đặc điểm các loại mặt hàng của Công ty 15 II. Đánh giá kết quả hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech . 16 1. Kết quả từ hoạt động nhập khẩu .16 2. Những thách thức còn tồn tại . 18 3. Nguyên nhân của những thách thức . .18 Chương III : Một số giải pháp nhằm cải thiện và thúc đẩy hoạt động nhập khẩu hàng hoá tại Công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech 20 I. Các giải pháp đối với Công ty 20 1. Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn .20 2. Hoàn thiện nghiệp vụ nhập khẩu 20 3. Hoàn thiện công tác nghiên cứu thị trường .21 4. Đổi mới hình thức kinh doanh 22 5. Đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao 23 6. Đoàn kết, nỗ lực vượt qua cơn khủng hoảng 24 II. Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước 24 1. Quản lý ngoại tệ có hiệu quả .24 2. Cải cách thủ tục hành chính 25 3. Các chính sách hỗ trợ khác 25 Kết luận .27 Tài liệu tham khảo 29 Phụ lục 30

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY