Đề tài Hoạt động Marketing quốc tế của các Doanh nghiệp xuất khẩu hàng truyền thống Sang Australia

MỤC LỤC GIỚI THIỆU 1 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING QUỐC TẾ 5 I. Các khái niệm và nội dung của Marketing Quốc Tế 5 1. Khái niệm Marketing Quốc Tế 5 2. Nội dung hoạt động của Marketing Quốc Tế. 6 2.1.Giá cả. 6 2.2. Sản phẩm xuất khẩu. 6 2.3. Khuyếch trương. 7 3. Các cách tiếp cận trong việc thâm nhập một thị trường quốc tế. 11 CHƯƠNG II. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH AUSTRALIA 13 1. Chính trị 13 2. Kinh tế. 14 3. Xã hội. 15 4. Công nghệ. 15 II. Môi trường cạnh tranh 16 III. Quan hệ kinh tế thương mại Việt – Australia. 17 CHƯƠNG III. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HÀNG TRUYÊN THỐNG VIỆT NAM 19 I Đặc điểm làng nghề truyền thống 19 II. Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ 20 III. Năng lực cạnh tranh của hàng thủ công truyền thống 23 CHƯƠNG IV. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ HÀNG TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM SANG AUSTRALIA .28 I.Thực trạng xuất khẩu thủ công mỹ nghệ 28 II. Thực trạng Marketing quốc tế của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng truyền thống Việt Nam. 30 1. Giá cả 30 2 Khuyếch trương 31 3. Phân phối. 33 4. Sản phẩm. 34 CHƯƠNG V. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ HÀNG TRUYÊN THỐNG VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA 38 1. Về phía Chính phủ 38 2. Về phía doanh nghiệp 39 PHỤ LỤC I 42 I. Tổng quan về Australia 42 a. Đất nước 42 b. Thiên nhiên 42 c. Con người 42 d. Kinh tế 43 e. Chính trị và văn hoá 44 PHỤ LỤC II 45 1. Lịch sử phát triển 45 2. Các vấn đề về sản xuất 45 3. Các vấn đề về sản phẩm và hoạt động Marketing 46 4. Những khó khăn hiện tại 47 PHỤ LỤC III 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY