Đề tài Hoạt động marketing của các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam và Bài học kinh nghiệm cho các khách sạn Việt Nam

Ngành kinh doanh du lịch nói chung và ngành kinh doanh khách sạn nói riêng đang là những ngành kinh tế hấp dẫn và ngày càng có tỷ trọng cao trong thu nhập quốc dân của nhiều quốc gia. Đối với nước ta việc phát triển kinh doanh du lịch là phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chuyển mạnh sang các ngành dịch vụ mà trong đó kinh doanh khách sạn là một ngành có vị trí hết sức quan trọng. Theo Tổng cục thống kê Việt nam, kinh doanh khách sạn ở Việt Nam hiện nay mang lại trung bình gần 70% tổng doanh thu ngành du lịch hàng năm trong những năm gần đây (Từ năm 2000 tới năm 2006)[1]. Song song với sự gia tăng về lượt khách quốc tế và khách nội địa là sự bùng nổ trong hoạt động xây dựng và kinh doanh khách sạn. Các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài cùng các khách sạn không có vốn đầu tư nước ngoài đang tạo ra một sự cạnh tranh gay gắt về giá cả và chất lượng. Một thực tế là các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tại Việt Nam nhận thức về các cơ hội kinh doanh, các nguy cơ cũng như các phân tích về thế mạnh, điểm yếu của mình, nhất là về hoạt động marketing, một trong những yếu tố sống còn của doanh nghiệp, còn đơn giản, phiến diện. Trong điều kiện tự do thương mại và hội nhập với khu vực và thế giới như hiện nay, mà tiêu biểu là sự gia nhập của Việt Nam vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào đầu năm 2007, những thách thức đặt ra cho các doanh nghiệp Việt nam càng lớn hơn bao giờ hết. Việc nghiên cứu làm rõ những vấn đề về lí luận và thực tiễn về hoạt động marketing tại các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài để từ đó tìm ra các giải pháp thích hợp, vận dụng sáng tạo vào điều kiện Việt Nam sẽ giúp cho các doanh nghiệp khách sạn của nước ta nâng cao được năng lực cạnh tranh của mình, đạt được kết quả kinh doanh cao hơn. Với những lí do trên và với hy vọng được góp phần thúc đẩy kinh doanh khách sạn nước ta phát triển tốt hơn trong thời gian tới, em đã chọn đề tài: “Hoạt động marketing của các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam và Bài học kinh nghiệm cho các khách sạn Việt Nam” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1. 3 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH KHÁCH SẠN 3 I. Tổng quan về lĩnh vực kinh doanh khách sạn. 3 1. Khái niệm .3 2. Phân loại khách sạn. 6 3. Đặc điểm .10 II. Marketing trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh khách sạn . .11 1. Một số khái niệm .11 2. Sự cần thiết của hoạt động marketing. 13 3. Đặc trưng. 15 4. Nội dung chính của marketing trong kinh doanh khách sạn. 19 CHƯƠNG 2. 31 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA MỘT SỐ KHÁCH SẠN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 31 I. Giới thiệu chung về khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 31 II. Hoạt động Marketing của một số khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 36 1. Chính sách sản phẩm (Product) 36 2. Chính sách giá cả (Price) 38 3. Chính sách phân phối (Place) 41 4. Chính sách xúc tiến, quảng cáo (Promotion) 42 5. Yếu tố con người (People) 43 6. Mối quan hệ với các đối tác khác, bao gồm khách hàng là một đối tác đặc biệt (Partner) 45 7. Tạo sản phẩm trọn gói và quy trình phục vụ (Package and Process) 48 I. Nguyên nhân thành công trong bài học marketing của các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài 49 1. Điều kiện chủ quan. 49 2. Điều kiện khách quan. 50 CHƯƠNG 3. 53 BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÁC KHÁCH SẠN VIỆT NAM 53 I. Giới thiệu tổng quan về các khách sạn Việt Nam 53 1. Đặc điểm 53 2. Về quy mô và cấp hạng của khách sạn Việt Nam: 58 II. Hoạt động marketing của các khách sạn Việt nam 59 1. Đánh giá việc nghiên cứu marketing, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến lược marketing. 59 2. Đánh giá yếu tố marketing mix: 8P. 60 III. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các khách sạn có vốn đầu tư nước ngoài trong tổ chức hoạt động marketing 69 1. Phân tích thời cơ marketing. 69 2. Xác định thị trường mục tiêu. 71 3. Chiến lược marketing mix. 73 KẾT LUẬN 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY