Đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền và các khoản tương đương tiền tại công ty TNHH kiểm toán gốc Việt Huế

+ Hoàn thiện hệ thống pháp luật về kế toán và kiểm toán: cần tiếp tục soạn thảo và ban hành văn bản các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trên cơ sở những quy định chung trong chuẩn mực kế toán, kiểm toán Quốc tế, hoàn thiện các hệ thống kế toán áp dụng cho từng lĩnh vực trong nền kinh tế. + Mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu Quốc tế là điều cần thiết trong xu thế hội nhập để tạo điều kiện cho các kiểm toán viên trong nước tiếp cận, học hỏi kinh nghiệm, làm việc với các tập đoàn kiểm toán lớn trên thế giới. Thường xuyên mở các lớp cập nhật kiến thức, hội thảo về các vấn đề kế toán, kiểm toán nhằm giúp cho các kiểm toán viên hành nghề có dịp học hỏi và nâng cao kiến thức. + Thường xuyên cập nhật các văn bản, chuẩn mực quốc tế có liên quan đến lĩnh vực kế toán, kiêm toán cho các doanh nghiệp và các kiểm toán viên ở các công ty kiểm toán. + Nâng cao quy định về chất lượng dịch vụ kiểm toán để các doanh nghiệp không ngừng hoàn thiện mình, cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng và

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY