Đề tài Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục chi phí quản lý doanh nghiệp tại văn phòng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán FAC

Qua quá trình thực tập tại công ty C, tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý áu hi được theo đoàn iểm toán tiếp xúc thực tế tại công ty khách hàng. Tr n đây là toàn ộ ghi nhận của tôi về quy trình kiểm toán chi phí QLDN do Công ty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện. Đề tài: “Hoàn thiện quy tr nh iểm toán hoản mục chi phí quản lý oanh nghiệp tại Văn phòng đại iện công ty TNHH Kiểm toán C Huế” được thực hiện tr n cơ sở nghiên cứu, hệ thống hoá các vấn đề lý luận phục vụ cho việc nghiên cứu kiểm toán quy trình chi phí. Những lý luận đó, là tiền đề quan trọng để tìm hiểu thực tiễn quy trình kiểm toán BCTC tại C như: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, kết thúc kiểm toán. Việc hoàn thành khóa luận này đã giúp tôi đạt được những mục ti u mà m nh đã đề ra an đầu khi lựa chọn đề tài này như sau: Thứ nhất, tôi đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận li n quan đến chi phí QLDN và quy trình thực hiện kiểm toán khoản mục chi phí QLDN để từ đó làm cơ sở cho việc phân tích, vận dụng, làm rõ vấn đề nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY