Đề tài Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bảo Hiểm xã hội (BHXH) là một trong những chính sách xã hội của tất cả các n­ớc trên thế giới, liên quan trực tiếp đến an toàn xã hội. Chính vì vậy, BHXH Việt Nam đã nhận đ­ợc sự quan tâm của Đảng, của Chính phủ ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Cho đến nay đã hình thành 61 cơ quan BHXH ở 61 tỉnh thành trong cả n­ớc, phạm vi hoạt động của BHXH Việt Nam ngày càng đ­ợc mở rộng, đem lại lợi ích không nhỏ cho an toàn xã hội của đất n­ớc nói chung và cho ng­ời lao động nói riêng. Bên cạnh việc hoàn thiện các chính sách, BHXH Việt Nam ngày càng chú trọng tới công tác đầu t­ xây dựng, bao gồm: sửa chữa và xây dựng mới trụ sở làm việc, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho cán bộ ngành BHXH. Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý vốn đầu t­ XDCB của BHXH Việt Nam vẫn còn kém, các nguyên nhân chủ yếu làm cho công tác quản lý vốn đầu t­ XDCB kém là: Bố trí kế hoach vốn đầu t­ XDCB phân tán, dàn trải, kéo dài, bộ máy quản lý vốn đàu t­ XDCB không hiệu quả, năng lực yếu không đáp ứng đ­ợc yêu cầu công việc, thêm vào đó do đặc thù của vốn đầu t­ xây dựng cơ bản (Vốn đầu t­ XDCB) rất lớn, thời gian đầu t­ dài nên dễ dàng xảy ra tình trạng thất thoát vốn của nhà n­ớc, vốn đầu t­ XDCB của ngành BHXH cũng không nằm ngoài đặc thù này. Đây chính là nguyên nhân làm thất thoát vốn đầu t­ XDCB của Nhà n­ớc, làm ảnh h­ởng đến chất l­ợng cũng nh­ thời gian sử dụng của các công trình xây dựng cơ bản. Để hoàn thiện quản lý vốn đầu t­ XDCB của ngành BHXH, BHXH Việt Nam đã soạn thảo một loạt các văn bản h­ớng dẫn quản lý và sử dụng vốn đầu t­ XDCB nh­ : Văn bản số: 480/BHXH-KHTC ngày 30/5/1997 về việc: quản lý đầu t­ xây dựng cơ bản, Văn bản số: 1450/BHXH-KHTC ngày 03/11/1998 về việc Quản lý vốn XDCB bổ sung, Văn bản số: 1363/BHXH-KHTC ngày 10/7/2000 về việc: Triển khai công tác đầu t­ XDCB năm 2000 Tuy nhiên, khi đ­a vào triển khai thực hiện thì vẫn còn nhiều bất cập. Nhận thức đ­ợc vấn đề này, cùng với mong muốn tìm hiểu và góp phần cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn cho các nhà quản lý hoạt động đầu t­ xây dựng cơ bản của ngành Bảo hiểm xã hội, tác giả đã chọn đề tài: “Hoàn thiện quản lý vốn đầu t­ Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam” mang ý nghĩa thực tiễn quan trọng. 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn-Khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý vốn đầu t­ XDCB nói chung và quản lý vốn đầu t­ XDCB của BHXH Việt Nam nói riêng. -Nghiên cứu thực trạng quản lý vốn đầu t­ XDCB của BHXH Việt Nam, để rút ra những tồn tại, đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quản lý vốn đầu t­ XDCB của BHXH Việt Nam. 3. Đối t­ợng và phạm vi nghiên cứu của đề tàiLuận văn tập trung nghiên cứu quản lý vốn đầu t­ XDCB của BHXH Việt Nam nh­: Tạo vốn, công tác giải ngân cấp vốn, kiểm tra kiểm soát việc sử dụng vốn đầu t­ XDCB. Phạm vi nghiên cứu của luận văn chủ yếu nghiên cứu quản lý vốn đầu t­ xây dựng cơ bản của BHXH Việt Nam đối với các cơ quan trong ngành. 4. Ph­ơng pháp nghiên cứuLuận văn sử dụng tổng hợp các ph­ơng pháp : duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, thống kê, phân tích, hệ thống hoá, so sánh. 5. Những đóng góp của luận văn-Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về vốn đầu t­ XDCB và quản lý vốn đầu t­ XDCB. -Phân tích một cách hệ thống về thực trạng công tác quản lý vốn đầu t­ XDCB của BHXH Việt Nam -Kiến nghị giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu t­ XDCB của BHXH Việt Nam. 6. Kết cấu của luận vănNgoài các phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn sẽ đ­ợc chia thành 3 ch­ơng: Ch­ơng 1 : Lý luận cơ bản về vốn đầu t­ xây dựng cơ bản và quản lý vốn đầu t­ xây dựng cơ bản. Ch­ơng 2 : Thực trạng quản lý vốn đầu t­ Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ch­ơng 3 : Giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu t­ Xây dựng cơ bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY