Đề tài Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty hoá dầu Petrolimex

LỜI MỞ ĐẦU Trước xu hướng quốc tế hoá trong sự nghiệp phát triển của nền kinh tế thế giới mỗi quốc gia trở thành một mát xích trong toàn bộ hệ thống kinh tế. Trong quá trình hoà nhập vào xu thế phát triển chung đó ngoại thương đã và đang trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng. Thông qua hoạt động ngoại thương các mối liên hệ kinh tế giữa các nước được thiết lập và thực hiên trên cơ sở phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước. Chính ngoại thương là “sợi dây” kết nối nền kinh tế các nước, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của các nước. Nhận thức được vai trò quan trọng của ngoại thương, Nhà nước ta thực hiện chính sách mở cửa giao lưu kinh tế với các nước trên thế giới, tăng cường mối quan hệ hợp tác kinh tế nhằm thu hút được nguồn lực về khoa học kỳ thuật, công nghệ, vốn cũng như về trình độ quản lý. Chính vì vậy việc trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia ngày càng tăng. Với nước ta, một nước có nền kinh tế đang phát triển thì nhập khẩu hàng hoá có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế đưa đất nước tiến dần lên thành mộ nước kinh tế phát triển. Công ty Hoá dầu Petrolimex là một doanh nghiệp nhà nước, trực tiếp kinh doanh xuất nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn, nhựa đường, hoá chất, .Nguồn đầu vào Công ty phải mua ở trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên chủ yếu là nhập khẩu, do vậy hoạt động nhập khẩu có ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực SXKD của công ty. Vì vậy hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty Hoá dầu Petrilimex nói riêng và các đơn vị khác trong nền kinh tế nói chung còn nhiều tồn tại.Hơn nữa, chế độ kế toán về hạch toán nghiệp vụ nhập khẩu chưa thật phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động nhập khẩu nói chung và với công ty Hoá dầu nói riêng, cũng như ý nghĩa của công tác kế toán nhập khẩu. Qua quá trình học tập tại trường và thời gian thực tập tại Công ty Hoá dầu Petrolimex em đã lựa chọn chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình là: “Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại công ty hoá dầu Petrolimex”. Chuyên đề được bố cục theo 3 phần sau: Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá trong các doang nghiệp KD TMại. Phần II: Thực trạng kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Hoá dầu Petrolimex. Phần III: Phương hướng hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Hoá dầu Petrolimex.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY