Đề tài Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh

Kiểm soát nội bộ có một vai trò rất quan trọng đối với sự an toàn và khả năng phát triển trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. Cùng với đó việc xây dựng và thực hiện được một cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp và hiệu quả sẽ cho phép các ngân hàng thương mại chống đỡ tốt nhất với rủi ro. Các hoạt động của ngân hàng Agribank Hà Tĩnh nói riêng và các hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung luôn luôn phải ở trong một môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn. Do đó, Agribank Hà Tĩnh cũng đã nhận thực được tầm quan trọng của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc giúp chi nhánh có thể đứng vững và phát triển an toàn trong nền kinh tế hội nhập nhưng cũng cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Qua quá trình thực tập, nghiên cứu và thực hiện đề tài: “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tĩnh” đã đạt được một số kết quả như sau: Khái quát được tổng quan sự hình thành và phát triển của Agribank Hà Tĩnh và tình hình hoạt động của ngân hàng trong giai đoạn 2011-2013. Luận văn đã hệ thống hóa và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội bộ trong NHTM. Nghiên cứu những đặc điểm và trình bày cụ thể thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của chi nhánh từ đó tiến hành phân tích, đánh giá tình hình triển khai hoạt động KSNB, nêu ra những thành tựu và hạn chế trong công tác KSNB tại Agribank Hà Tĩnh cũng như tìm nguyên nhân của những hạn chế phát sinh. Trên cơ sở đó kết hợp với mục tiêu chiến lược hoạt động của Agribank Hà Tĩnh đề xuất các giải pháp cụ thể để tăng cường hoàn thiện KSNB với mong muốn đóng góp một phần nhỏ nghiên cứu của mình vào việc hoàn thiện hoạt động KSNB phù hợp với chiến lược phát triển của Agribank Hà Tĩnh trong thời gian tới, thúc đẩy tăng trưởng và an toàn trong hoạt động của Agribank Hà Tĩnh gắn liền với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ do Chính phủ giao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đưa đất nước hội nhập ngày càng tốt hơn trên trường quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY