Đề tài Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I

Đề tài: Hoàn thiện hạch toán tiêu thụ, xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I (91 trang) MỤC LỤC Lời nói đầu Phần 1. Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất I. Cơ sở lý luận của việc hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 1. Khái niệm về tiêu thụ và kết quả tiêu thụ 2. Vai trò của hoạt động tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 3. Các phương thức tiêu thụ trong doanh nghiệp Việt nam hiện nay 4. Yêu cầu, nhiệm vụ của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 5. Cách xác định các chỉ tiêu liên quan đến kết quả tiêu thụ II. Hạch toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên 1. Khái niệm và tài khoản sử dụng: 2.Hạch toán tiêu thụ theo phương pháp KKTX ở các doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ 3. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ trong các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT: III. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ thành phẩm trong các doanh nghiệp áp dụng phương pháp KKĐK 1. Khái niệm và TK sử dụng 2. Phương pháp hạch toán IV. Hạch toán chi phí và kết quả tiêu thụ 1. Hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm V. Tổ chức hệ thống sổ hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong một hình thức kế toán cụ thể VI. Đặc điểm hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại một số nước trên thế giới 1. Kế toán Mỹ 2 . Kế toán Pháp VII. phân tích kết quả tiêu thụ thành phẩm và các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ 1. Hệ thống các chỉ tiêu: 2. Phân tích kết qủa tiêu thụ 3. Các biện pháp nâng cao lợi nhuận tiêu thụ thành phẩm: Phần 2: Thực trạng hoạt động tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I I . Đặc điểm hoạt động kinh doanh tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 1. Lịch sử hinh thành và phát triển I. Quá trình hình thành và phát triển 2.Tổ chức bộ máy quản lýcủa công ty II đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 1. Tổ chức bộ máy kế toán 2. Hình thức sổ kế toán xí nghiệp sử dụng III. hạch toán tiêu thụ thành phẩm tạ Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 1. Đặc điểm thành phẩm và công tác tiêu thụ thành phẩm của Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 2. Tài khoản và chứng từ hạch toán tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 3. Phương pháp hạch toán 4. Kế toán thuế GTGT 5. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Xí nghiệp vật tư chế biến hàng xuất khẩu I 1. Nhận xét 2. Kiến nghị Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY