Đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh

LỜI MỞ ĐẦU Sau hơn 20 năm đổi mới từ nền kinh tế quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta ngày càng phát triển và hội nhập thế giới, đặc biệt nước ta vừa ra nhập tổ chức thương mại quốc thế WTO. Đây là sự kiện đánh dấu một bước đi lớn của nền kinh tế Việt Nam, mở ra cho chúng ta nhiều cơ hội và thách thức mới, kỳ vọng vào một bước phát triển mới. Đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ đó phải kể đến hệ thống NHTM, nó là một mắt xích quan trọng, là kênh huy động vốn hết sức hữu hiệu cho nền kinh tế. Đồng thời các ngân hàng cũng có vai trò hết sức quan trọng trong việc kích thích cũng như hạn chế các khoản đầu tư trong nền kinh tế. Đối với ngân hàng, tài trợ dự án là hoạt động chủ yếu và quan trọng vì nó thường mang lại lợi nhuận cao song cũng chứa đựng nhiều rủi ro, gây thiệt hại nặng nề (bởi đặc điểm của các dự án đầu tư thường có quy mô vốn lớn, thời gian dài ). Do đó, trước khi được thực hiện thì các dự án đầu tư được lập và thẩm định rất kỹ càng để giảm thiểu rủi ro. Thẩm định tài chính dự án đầu tư có vai trò vô cùng quan trọng, nó quyết định xem dự án ấy có được đầu tư hay không và nó quyết định đến hoạt động kinh doanh của cả hệ thống ngân hàng. Vì vậy, công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư đang luôn được chú trọng nâng cao chất lượng và ngày một hoàn thiện tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Ninh nói riêng và trong toàn bộ hệ thống NHTM Việt Nam nói chung. Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn tại Việt Nam, Vietcombank cũng đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển và thành tựu chung của đất nước. Với hoạt động chuyên nghiệp trong công tác thẩm định, Vietcombank đã tài trợ thành công cho nhiều dự án lớn và có uy tín trên khắp đất nước Việt Nam. Qua thời gian thực tập tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Bắc Ninh, dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô chú và anh chị trong ngân hàng em đã hiểu được rõ hơn về hoạt động thẩm định trong ngân hàng và chọn đề tài:” Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh”. Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bài viết của em được chia làm hai chương: Chương I: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Ninh. Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Bắc Ninh. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Chương I: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Bắc Ninh 3 1. Tổng quan về Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Bắc Ninh 3 1.1. Lịch sử hình thành của Chi nhánh NHNT Bắc Ninh 3 1.2. Cơ cấu tổ chức của phòng ban tại Chi nhánh NHNT Bắc Ninh 4 1.3. Tổng quan về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 10 1.3.1. Tình hình huy động vốn 10 1.3.2. Công tác tín dụng 12 1.3.3. Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 14 1.3.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 15 2. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh. 16 2.1. Đặc điểm dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng 16 2.2. Thực trạng thẩm định tài chính dự án đầu tư vay vốn tại Chi nhánh 16 2.2.1. Căn cứ thẩm định tài chính dự án đầu tư 16 2.2.2. Quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư 18 2.2.3. Các phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư 21 2.2.3.1. Phương pháp thẩm định theo trình tự 21 2.2.3.2. Phương pháp so sánh các chỉ tiêu 22 2.2.3.3. Phương pháp phân tích độ nhạy 23 2.2.3.4. Phương pháp dự báo 24 2.2.4. Thẩm quyền thẩm định phê duyệt tín dụng 24 2.2.5. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư 25 2.2.5.1. Thu thập và xử lý thông tin về khách hàng và dự án 25 2.2.5.2. Thẩm định tổng vốn đầu tư của dự án 26 2.2.5.3. Thẩm định nguồn vốn và khả năng triển khai vốn cho dự án 27 2.2.5.4. Thẩm định tỷ suất lợi nhuận và tính dòng tiền của dự án 28 2.2.6. Ví dụ minh họa về thẩm định tài chính dự án đầu tư 39 2.2.6.1. Thông tin chủ đầu tư 39 2.2.6.2. Thông tin dự án đầu tư 40 2.2.6.3. Kết quả thẩm định tài chính dự án đầu tư 41 2.2.6.4. Kết luận và kiến nghị 55 2.2.7. Đánh giá công tác thẩm định tài chính tại Chi nhánh 57 2.2.7.1. Những kết quả và hiệu quả đạt được 57 2.2.7.2. Những hạn chế 63 Chương II: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án tại Chi nhánh NHNT Bắc Ninh 65 1. Định hướng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNT Bắc Ninh 65 1.1. Định hướng phát triển hoạt động cho vay của Chi nhánh 65 1.2. Định hướng trong công tác thẩm định tài chính dự án 66 2. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án 67 2.1. Hoàn thiện phương pháp và nội dung thẩm định dự án một cách hợp lý, khoa học và hiệu quả nhất. 67 2.1.1. Về phương pháp thẩm định 67 2.1.2. Về nội dung thẩm định 68 2.2. Giải pháp về quy trình thẩm định 70 2.3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của đội ngũ nhân viên thẩm định 71 2.4. Hoàn thiện quy trình thu thập và xử lý thông tin 73 2.5. Hiện đại hóa công nghệ và cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định 74 2.6. Hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động thẩm định tài chính 75 2.7. Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ 76 3. Kiến nghị 76 3.1. Đối với Chính phủ, các bộ, ngành và các cơ quan liên quan 76 3.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 77 3.3. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam 78 3.4. Đối với chủ đầu tư 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY