Đề tài Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân đội

LỜI MỞ ĐẦU Mục tiêu của mọi công cuộc đầu tư là đạt được kết quả mới cao hơn những hy sinh về nguồn lực mà nhà đầu tư phải gánh chịu khi tiến hành đầu tư. Muốn cho nền kinh tế được phát triển thì cần thiết phải tiến hành các hoạt động đầu tư. Do đặc điểm của đầu tư nên nếu có những sai lầm trong hoạt động đầu tư thì hậu quả sẽ rất nặng nề và rất khó khắc phục, đôi khi không thể khắc phục được. Bởi vậy, công tác thẩm định dự án đầu tư là rất cần thiết. Thông qua công tác thẩm định mà chúng ta có thể lựa chọn những dự án có tính khả thi cao và loại bỏ những dự án không khả thi về mặt tài chính, môi trường, thị trường, Qua quá trình thực tập tại Ngân hàng TMCP Quân đội đã cho em thấy được tầm quan trọng trong công tác thẩm định dự án đầu tư đối với việc ra quyết định tài trợ vốn cho dự án. Để thấy được rõ hơn vai trò và thực trạng của công tác thẩm định và hoàn thiện hơn nữa nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, em đã lưạ chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội ” Bài viết gồm 2 chương: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội. Chương 2: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội. LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 2 1.1 Khái quát về ngân hàng TMCP Quân đội 2 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân đội 2 1.1.2 Tổng quan về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân đội 7 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 7 1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 8 1.1.2.3 Các hoạt động phi tín dụng 10 1.2 Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội 12 1.2.1 Mục đích và ý nghĩa của thẩm định dự án đầu tư vay vốn: 12 1.2.2 Căn cứ thẩm định dự án đầu tư vay vốn: 13 1.2.3 Quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn: 15 1.2.4 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư vay vốn: 15 1.2.5 Nội dung thẩm định dự án đầu tư vay vốn: 17 1.2.5.1 Thẩm định khách hàng vay vốn 17 1.2.5.2 Thẩm định khía cạnh kinh tế dự án 19 1.2.5.3 Thẩm định khía cạnh kỹ thuật dự án 23 1.2.5.4 Thẩm định về khả năng thực hiện dự án 24 1.2.5.5 Thẩm định khía cạnh tài chính và khả năng trả nợ của dự án 25 1.2.5.6 Đánh giá rủi ro của dự án đầu tư 28 1.2.5.7 Đánh giá các biện pháp bảo đảm tiền vay 29 1.2.6 Ví dụ minh họa về công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại NHQĐ : “ Dự án xây dựng kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong ” 29 1.3 Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại MB 61 1.3.1 Các kết quả đạt được trong công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại MB 61 1.3.1.1 Về quy trình thẩm định: 61 1.3.1.2 Về nội dung thẩm định: 62 1.3.1.3 Về phương pháp thẩm định: 62 1.3.2 Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại MB 62 1.3.2.1 Những hạn chế 62 1.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế 64 CHƯƠNG II: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 66 2.1 Định hướng phát triển công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại MB 66 2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội 67 2.2.1 Hoàn thiện về phương pháp thẩm định: 67 2.2.2 Hoàn thiện về nội dung thẩm định: 68 2.2.3 Nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ thẩm định và đầu tư nâng cấp trang thiết bị phục vụ công tác thẩm định: 70 2.2.4 Nâng cao chất lượng thu thập và xử lý thông tin: 71 KẾT LUẬN 72 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY