Đề tài Hoàn thiện công tác Quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8

MỤC LỤC Lời giới thiệu 1 Phần I. Lý luận chung về Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3 I.1. Khái niệm - vai trò Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3 1.1.1. Khái niệm về Quản trị nhân sự 3 1.1.2. Vai trò của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 4 1.2. Chức năng và nguyên tắc cơ bản của Quản trị nhân sự 5 1.2.1. Chức năng 5 1.2.2. Những nguyên tắc của Quản trị nhân sự 6 I.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới quản trị trong doanh nghiệp 6 I.4. Nội dung của Quản trị nhân sự 8 1.4.1. Phân tích đánh giá công việc 8 I.4.2. Hoạch định nhu cầu và tuyển chọn nhân sự 10 I.4.2.1. Sự cần thiết 10 I.4.2.2. Hoạch định nhu cầu nhân sự 10 I.4.2.3. Dự báo nhu cầu tuyển dụng 12 I.4.2.4. Tuyển dụng nhân sự 13 I.4.3. Bố trí sử dụng nhân sự 18 I.4.3.1. Bố trí sử dụng số lượng lao động 18 I.4.3.2. Bố trí sử dụng thời gian lao động 19 I.4.3.3. Sử dụng chất lượng lao động 19 I.4.3.4. Bố trí sử dụng cường độ lao động 20 I.4.3.5. Năng suất lao động 20 I.4.4. Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 21 I.4.4.1. Đào tào nhân sự 21 I.4.4.2. Phát triển nhân sự 22 I.4.5. Đãi ngộ nhân sự 24 I.4.5.1. Sự cần thiết 24 I.4.5.2. Các hình thức đãi ngộ 24 Chương II. Phân tích tình hình quản trị nhân sự tại công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 28 II.1. Một số đặc điểm cơ bản của công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 28 II.1.1. Lịch sử hình thành 28 II.1.2. Chức năng - nhiệm vụ của Công ty 29 II.1.3. Đặc điểm của Tư vấn xây dựng giao thông 8 30 II.1.4. Cơ cấu tổ chức - Bộ máy sản xuất của Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 31 II.1.5. Đặc điểm về Công nghệ - cơ sở vật chất hạ tầng 36 II.1.6. Đặc điểm về cơ cấu vốn của Công ty 37 II. Thực trạng công tác quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 45 II.2.1. Thực trạng cơ cấu lao động của Công ty 45 II.2.1.1. Lập kế hoạch nhu cầu 47 II.2.1.2. Phương pháp tuyển dụng 48 II.2.1.3. Công tác bố trí sử dụng lao động 49 II.2.2. Công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty trong năm 2004 50 II.2.3. Công tác đãi ngộ nhân sự 52 II. 2.3.1. Đãi ngộ vật chất 52 II.2.3.2. Đãi ngộ phi vật chất 54 II.2.4. Đánh giá tình hình quản trị nhân sự của Công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 56 Chương III. Phương hướng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty tư vấn xây dựng giao thông 8 III.1. Định hướng của Công ty đến năm 2010 59 III.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 60 II.2.1. Giải pháp 1: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy 60 II.2.2.Giải pháp 2. Nâng cao chất lượng tuyển dụng nhân sự 61 II.2.3. Giải pháp 3: Tăng cường phát triển đào tạo ngoại ngữ và công nghệ tin học 63 III.2.4. Giải pháp: Hoàn thiện chế độ đãi ngộ nhân sự 64 Kết luận 66

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY