Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Khu biệt thự Hồ Tây

LỜI MỞ ĐẦU Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định: “Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trên cơ sở khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử, đáp ứng nhu cầu du lịch trong nước, phát triển nhanh du lịch quốc tế, sớm đạt trình độ phát triển du lịch của khu vực”. Như vậy, về mặt nhận thức, đây thực sự là quan điểm chỉ đạo kịp thời và đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta về du lịch, vấn đề còn lại là cần đánh giá đúng tiềm năng du lịch có thể khai thác trong thời gian tới, hình thành chương trình đồng bộ, có mục tiêu cụ thể như Chiến lược phát triển du lịch 2001-2010 và Chương trình hành động quốc gia về Du lịch giai đoạn 2005-2010 đã được Chính phủ phê duyệt để đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam. Góp phần không nhỏ vào việc phát triển du lịch là ngành kinh doanh khách sạn- nơi cung cấp các dịch vụ tổng hợp cho du khách trong và ngoài nước khi tham quan du lịch tại nước đó. Một chiến lược phát triển hợp lý ngành kinh doanh khách sạn sẽ là nền tảng cung cấp các dịch vụ hoàn hảo góp phần thu hút thêm lượng khách du lịch nhất là trong tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các thị trường du lịch hiện nay. Đối với từng khách sạn cần xác định mũi nhọn của mình để tìm ra các biện pháp quản lý có hiệu quả nhất. Cùng với xu hướng chung của nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường, cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đảng ta đã tiến hành rà soát sắp xếp lại tổ chức kinh tế và đơn vị sự nghiệp của mình trực thuộc hệ thống Đảng. Một số doanh nghiệp đã chuyển giao cho Nhà nước quản lý, số doanh nghiệp còn lại cũng có những thay đổi cơ bản trong phương thức hpạt động chế độ hạch toán để khắc phục tình trạng kém hiệu quả trước đây. Trước bước ngoặt mang tính quyết định này, tập thể lãnh đạo khu biệt thự đã không ngừng tìm tòi, cố gắng học hỏi để làm sao quản lý nguồn vốn tài chính, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và con người từ hoàn toàn thuộc Nhà nước thành một đơn vị sự nghiệp hành chính tận thu, làm ăn có hiệu quả. Với đặc điểm là một đơn vị hành chính có quá trình phát triển lâu dài với đội ngũ cán bộ, nhân viên có thâm niên công tác, khu biệt thự Hồ Tây đã và đang có những giải pháp hiệu quả để tận dụng triệt để nguồn lao động có kinh nghiệm này cũng như hạn chế những khó khăn mà khu biệt thự đang gặp phải. Trong giai đoạn thực tập tốt nghiệp, em đã có điều kiện đi sâu tìm hiểu điều kiện làm việc, người lao động và các vấn đề lao động của khu biệt thự Hồ Tây, vì vậy em đã lựa chọn nghiên cứu chuyên đề mang tên: “Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Khu biệt thự Hồ Tây”. Đối tượng của chuyên đề chính là người lao động trong một nhà khách và những biện pháp về quản lý nguồn lao động đó. Nhằm mục đích tìm hiểu về lao động và sử dụng lao động trong kinh doanh khách sạn nói chung và khu biệt thự Hồ Tây nói riêng để biết được những nét tích cực cũng như những tồn tại để có thể đưa ra những giải pháp giúp công tác quản lý con người của khu biệt thự được hoàn thiện hơn. Chuyên đề gồm các phần sau: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực trong kinh doanh khách sạn. Chương 2: Thực tế quá trình quản trị nhân lực tại khu biệt thự Hồ Tây. Chương 3: Những kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động đối với khu biệt thự Hồ Tây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY