Đề tài Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về du lịch của Sở du lịch Hà Tây đối với Khu du lịch Chùa Thầy

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn dề 2. Mục tiêu nghiên cứu 3. Nội dung nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH 1.1. Những lý luận về quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch 1.1.1. Khái niệm chung về quản lý nhà nước 1.1.2. Các đặc điểm cơ bản của quản lý nhà nước 1.1.3. Các chức năng của quản lý nhà nước 1.1.4. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch 1.1.4.1. Sự cần thiết phải có vai trò quản lý của nhà nước trong lĩnh vực du lịch 1.1.4.2. Những nội dung về quản lý nhà nước trong du lịch 1.2. Sở du lịch Hà Tây và công tác quản lý nhà nước về du lịch ở Hà Tây 1.2.1. Giới thiệu về sở du lịch Hà Tây, quá trình hình thành và phát triển 1.2.2. Vị trí, chức năng 1.2.3. Nhiệm vụ, quyền hạn 1.2.4. Cơ cấu tổ chức, nội dung quản lý của sở du lịch Hà Tây 1.2.5. Công tác quản lý nhà nước về du lịch của Sở du lịch Hà Tây CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA SỞ DU LỊCH HÀ TÂY ĐỐI VỚI KHU DU LỊCH CHÙA THẦY 2.1. Khái quát chung về khu du lịch Chùa Thầy 2.1.1. Chùa Thầy - Di tích lịch sử cách mạng 2.1.2. Chùa Thầy - Nét đẹp với kiến trúc cổ kính 2.1.3. Lễ hội Chùa Thầy 2.2. Tiềm năng phát triển du lịch Chùa Thầy 2.2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên 2.2.2. Vị trí địa lý 2.2.3. Địa hình 2.2.4. Khí hậu 2.2.5. Địa chất 2.3. Chiến lược phát triển du lịch của Hà Tây, huyện Quốc Oai và khu du lịch Chùa Thầy đến 2010 - 2020 2.3.1. Chiến lược phát triển 2.3.1.1. Du lịch Chùa Thầy trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Hà Tây 2.3.1.2. Du lịch Chùa Thầy trong chiến lược phát triển kinh tế của huyện Quốc Oai 2.3.2. Định hướng phát triển du lịch Chùa Thầy đến năm 2010 - 2020 2.3.2.1. Định hướng chung 2.3.2.2. Dự báo các chỉ tiêu phát triển 2.3.2.3. Quy hoạch phát triển hạ tầng cơ sở 2.4.Thực trạng khai thác và phát triển hoạt động du lịch tại Chùa Thầy 2.4.1. Thực trạng công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch tại Chùa Thầy 2.4.2. Thực trạng về cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch 2.4.2.1. Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ lưu trú 2.4.2.2. Giao thông 2.4.2.3. Cơ sở vật chất phục vụ ăn uống, bãi để xe 2.4.3. Thực trạng về nguồn nhân lực 2.4.4. Thực trạng về nguồn khách và doanh thu 2.4.4.1. Khách du lịch 2.4.4.2. Doanh thu du lịch 2.5. Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch tại Chùa Thầy 2.5.1. Những mặt được 2.5.2. Những mặt hạn chế 2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 2.6. Vai trò quản lý của Sở du lịch Hà Tây đối với hoạt động du lịch tại Chùa Thầy 2.6.1. Thực trạng về công tác quản lý của Sở du lịch Hà Tây đối với hoạt động du lịch tại Chùa Thầy 2.6.1.1. Về tổ chức quản lý 2.6.1.2. Về công tác quy hoạch 2.6.1.3. Về công tác quản lý các dịch vụ du lịch 2.6.1.4. Về tuyên truyền quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch 2.6.1.5. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 2.6.2. Đánh giá về hoạt động quản lý, những nguyên nhân CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. Các giải pháp 3.1.1. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư phát triển du lịch 3.1.2. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch 3.1.3. Xây dựng mô hình quản lý về du lịch có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành liên quan và dân cư địa phương 3.1.3.1. UBND huyện Quốc Oai 3.1.3.2. Phòng chuyên môn quản lý về du lịch 3.1.3.3. Các phòng liên quan 3.1.3.4. UBND cấp xã, thị trấn 3.1.3.5. Ban quản lý các khu điểm du lịch 3.1.4. Giải pháp về thị trường 3.1.5. Tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Chùa Thầy 3.1.6. Bảo đảm thông tin trong quá trình quản lý, kinh doanh 3.1.6.1. Xây dựng cơ chế cung cấp thông tin hai chiều trong hoạt động quản lý, kinh doanh 3.1.6.2. Tạo ra sự liên kết chặt chẽ về thông tin giữa Sở du lịch với các doanh nghiệp 3.1.6.3. Giải pháp về xúc tiến du lịch 3.2. Kiến nghị PHẦN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY