Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vị Duy Trí

Công tác kế toán thuế nói chung, kế toán thuế GTGT và thuế TNDN nói riêng là vấn đề đang được quan tâm đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó thể hiện mối quan hệ giữa doanh nghiệp và Nhà nước, góp phần vào nguồn thu của NSNN để Nhà nước thực hiện chức năng tái phân phối thu nhập, đảm bảo công bằng cho các thành phần kinh tế trong xã hội, điều tiết nền kinh tế theo những chủ trương, chính sách của Nhà nước. Vai trò của thuế GTGT và thuế TNDN đối với tiến trình hội nhập và phát triển của đất nước là không thể phủ nhận. Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu thực tế công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN năm 2015 tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Duy Trí, đề tài đã thực hiện được các mục tiêu đã đưa ra: (-) Thứ nhất là hệ thống hóa cơ sở lí luận về thuế, về kế toán thuế GTGT và thuế TNDN. Qua đó tạo nền tảng vững chắc trước khi đi sâu nghiên cứu thực trạng công tác kế toán thuế GTGT và thuế TNDN tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Duy Trí. ọc Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY