Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội

LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, một Xí nghiệp công nghiệp muốn tồn tại, hoạt động và phát triển được phải luôn tìm mọi cách đáp ứng được các yêu cầu mà thị trường đề ra. Đồng thời, Xí nghiệp phải quan tâm tới chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm, một trong những công cụ được nhìn nhận là có hiệu quả nhất trong quản lý sản xuất hiện nay là công tác hạch toán kế toán, mà đóng vai trò trung tâm và then chốt là công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Xí nghiệp In Lao động - Xã hội là một đơn vi trực thuộc Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm chủ quản. Với đặc thù của ngành in là trải qua nhiều công đoạn, sản phẩm thường đa dạng nên kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành là một khâu quan trọng trong quá trình tổ chức kế toán ở Xí nghiệp. Sau quá trình thực tập tại Xí nghiệp in – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, dưới sự hướng dẫn của cô giáo PGS.TS. Phạm Thị Bích Chi, cùng các chị phòng kế toán XN in, em chọn đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội Ngoài phần mở đầu và phần kết luận thì luận văn tốt nghiệp của em được chia thành 3 phần chính như sau: Chương1: Cơ sở lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động - Xã hội Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in nhà xuất bản Lao động – Xã hội MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP 2 1.1. Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 2 1.2. Yêu cầu kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3 1.2.1 Chi phí sản xuất 3 1.2.2 Giá thành sản phẩm 6 1.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 7 1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp 7 1.3.1. Đối tượng, phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất 7 1.3.2. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên 9 1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 11 1.4. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 11 1.4.1. Đánh giá sản phẩm dở dang 11 1.4.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 13 Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in nhà xuất bản lao động – xã hội 17 2.1. Khái quát chi phí chung về xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 17 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 17 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp in 17 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 19 2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 20 2.2.1. Đặc điểm và phân loại chi phí sản xuất tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 20 2.2.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Xí nghiệp in nhà xuất bản Lao động – Xã hội 20 2.2.3 Thực trạng công tác tính giá thành sản xuất sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao đông – Xã hội 30 CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP IN NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 31 3.1. Sự cần thiết hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 31 3.2. Đánh giá thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in – Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 31 3.2.1. Ưu điểm 31 3.2.2.Tồn tại 32 3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 34 3.3.1. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp in Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 34 3.3.2. Phân tích giá thành theo khoản mục và biện pháp hạ giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp In - Nhà xuất bản Lao động - Xã hội 35 KẾT LUẬN 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY