Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tập hơp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 10

Ý nghĩa và sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 2. Mục đích nghiên cứu của luận văn 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Bố cục của luận văn Phần I lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất I. chi phí sản xuất 1. Khái niệm chi phí sản xuất 2. Phân loại chi phí sản xuất 2.1. Phân loại chi phí theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí 2.2. Phân loại CPSX theo quan hệ với khối lượng sản phẩm 2.3. Phân loại CPSX theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí 2.4. Phân loại CPSX theo lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh 2.5. Phân loại CPSX theo công dụng, mục đích của chi phí 3. Đối tượng kế toán CPSX 4. Phương pháp kế toán các khoản mục CPSX 4.1. Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí NVL trực tiếp 5. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp và đánh giá sản phẩm dở dang 5.1.2. Tổng hợp CPSX theo phương pháp kiểm kê định kì II. giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất 1. Khái niệm về giá thành 2. Phân loại giá thành 2.1. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí 2.2. Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành 3. Đối tượng và kỳ tính giá thành 3.1. Đối tượng tính giá thành 3.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 4. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 4.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp) 4.2. Phương pháp tính giá thành theo định mức 4.3. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 4.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số 4.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ III. Mối quan hệ giữa CPXS và giá thành sản phẩm Vai trò của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 2. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm 3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10 2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty 2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất 3. Đặc điểm công tác kế toán của Công ty 3.1 Đặc điểm bộ máy kế toán của Công ty 3.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty May 10 3.3 . Hình thức tổ chức sổ kế toán áp dụng tại Công ty Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở Công ty May 10 1. Kế toán chi phí sản xuất 1.1 . Đối tượng tập hợp CPSX của Công ty 1.2. Nội dung chi phí sản xuất của Công ty May 10 I. đặc điểm chung của công ty may 10 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty May 10 2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Công ty May 10 2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý 1.3. Phương pháp tập hợp CPSX áp dụng tại Công ty Theo phương thức gia công theo đơn đặt hàng a. Đối với những NVL Công ty phải mua để sản xuất hàng xuất khẩu và hàng tiêu thụ nội địa 1.3. Tổng hợp CPSX toàn doanh nghiệp 2. Kế toán giá thành sản phẩm 2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 2.2. Kỳ tính giá thành 2.3. Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.4. Phương pháp tính giá thành ở Công ty May 10 Phần III Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty may 10 I. đánh giá thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty May 10 1. Mặt thuận lợi trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 2. Mặt tồn tại cần khắc phục II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1. Những yêu cầu đối với công tác hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2. Những phương hướng và giảp pháp nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp CPXS và tính giá thành sản phẩm tại Công ty May 10 1.3. Về xây dựng hệ thống tài khoản kế toán chi tiết 2.2. Tổ chức hạch toán tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất 2.3. Về hạch toán NVL nhận gia công 2.4. Về sử dụng các sổ chi tiết chi phí NVLTT, chi phí NCTT, và chi phí SXC 2.5. Về đánh giá sản phẩm dở dang Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY