Đề tài Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU1 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI3 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội:3 1.1.1 Giai đoạn từ năm 1898 đến năm 1954. 3 1.1.2 Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1990:4 1.1.3 Giai đoạn từ 1990 đến nay:4 1.1.4 Ngành nghề kinh doanh. 6 1.1. 5 Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của công ty qua các năm qua. 7 1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty :10 1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý :10 1.2.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh :18 1.2.2.1 Một số quy trình công nghệ sản xuất chủ yếu :18 1.2.2.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh :22 1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:25 1.3.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán :25 1.3.2 Đặc điểm tổ chức sổ kế toán:30 1.3.2.1Chính sách kế toán áp dụng tại công ty:30 1.3.2.2 Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại công ty:31 1.4 Một số đặc điểm kinh tế tài chính khác.33 PHẦN II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI36 2.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty36 2.1.1 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty:36 2.1.2 Đặc điểm tính giá thành sản phẩm tại Công ty:37 2.2 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp:38 2.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp:45 2.3 Kế toán chi phí sản xuất chung. 54 2.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất69 2.5 Tập hợp chi phí, kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang. 72 2.6 Tính giắ thành sản phẩm78 PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU85 3.1 Một số nhận xét:85 3.1.1 Nhận xét chung:86 3.1.1.1 Những ưu điểm:86 3.1.1.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục:88 3.1.1.2.2 Về công tác hoạt động sản xuất kinh doanh:88 3.1.2 Nhận xét về việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:89 3.1.2.1 Những ưu điểm:89 3.1.2.2 Những mặt hạn chế cần khắc phục:90 3.2 Một số giả pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:91 3.3 Phương hướng hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh97 KẾT LUẬN104 bài làm có 104 trang

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY