Đề tài Hoàn thiện công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội

Ngày nay, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế là một su thế tất yếu của mọi nền kinh tế trên thế giới. Bởi vì, chỉ có sự hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì nền kinh tế của một quốc gia mới có thể phát huy hết những thế mạnh của mình, đồng thời tiếp thu được những tinh hoa của thế giới. Và cùng với sự hội nhập thì một điều tất yếu là các doanh nghiệp sẽ phải đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, điều đó đời hỏi các doanh nghiệp luôn phải đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị công nghệ. Do đó cần có một thị trường tài chính hiện đại để đáp ứng nhu cầu huy động vốn của các doanh nghiệp, cũng như các thành phần kinh tế khác. Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, việc đẩy mạnh vai trò của các ngân hàng trên thị trường tài chính là một điều tất yếu. Hiện nay, hệ thống ngân hàng thương mại nước ta đã đạt được những bước phát triển rất mạnh mẽ, và đã trở thành một mắt xích quan trọng cấu thành sự vận động liên tục của nền kinh tế. Cùng với các thành phần khác trong thị trường tài chính hệ thống ngân hàng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong việc tham gia bình ổn thị trường tiền tệ, kìm chế lạm phát, phát triển thị trường ngoại hối. Trong những năm qua các ngân hàng thương mại nước ta đã thực hiện huy đông được một lượng vốn đánh kể cho việc phát triển kinh tế, từ đó tạo công ăn việc làm cho người lao động. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội là một chi nhánh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Ngay từ khi thành lập, ngân hàng đã không ngừng từng bước lớn mạnh bắt nhịp với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thấy được tầm quan trọng của công tác huy động vốn đối với hoạt động của mình, chi nhánh đã đề ra rất nhiều những biệm pháp để tăng cường công tác huy động vốn. Vì vậy, sau quá trình thực tập tại chi nhánh em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác huy động vốn tại NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội” Nội dung chuyên dề gồm có 3 chương: Chương1 - Công tác huy động vốn của Ngân hàng thương mại Chương2 - Thực trạng công tác huy động vốn của NHNN&PTNT Việt Nam Chi nhánh Nam Hà Nội Chương3 - Giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn tại NHNN&PHNT Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội Vì kinh nghiệm thực tế của bản thân còn nhiều hạn chế, nên những vấn đề mà em xem xét trong nội dung chuyên đề thực tập còn rất nhiều thiếu góp ý. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các anh chị, cô chú tại NHNN&PHNT Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ bảo và giúp đỡ tận tình của thầy giáo tiến sĩ Trần Đăng Khâm và toàn thể nhân viên NHNN&PTNT chi nhánh Nam Hà Nội đã giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành chuyên đề này. MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG1: CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Khái quát về Ngân hàng thương mại 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm Ngân hàng thương mại 1.1.2.Các hoạt động chủ yếu của NHTM 1.1.3.Vai trò của công tác huy động vốn trong hoạt động của NHTM 1.2.Công tác huy động vốn của NHTM 1.2.1.Nguồn vốn của NHTM 1.2.2.Các phương pháp huy động của NHTM 1.2.3.Tổ chức công tác huy động của NHTM 1.2.3.1.Các căn cứ khi tổ chức công tác huy động vốn của NHTM 1.2.3.2.Tổ chức công tác huy động của NHTM 1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn của NHTM 1.3.1.Nhân tố chủ quan 1.3.2.Nhân tố khách quan CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 2.1.Khái quát về NHNN&PTNT Việt Nam chi nhánh Nam Hà Nội 2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 2.1.2.Cơ cấu tổ chức 2.1.2.1.Tổ chức biêm chế bộ máy và cơ cấu cán bộ 2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ 2.1.2.3.Nhiệp vụ kinh doanh của Chi nhánh 2.1.3.Sơ lược về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh năm 2005 2.1.3.1.Nguồn vốn 2.1.3.2.Sử dụng vốn 2.1.3.3.Công tác kinh doanh đối ngoại 2.1.3.4.Tình hình tiếp nhận dự án nước ngoài 2.1.3.5.Kết quả tài chính 2.2.Thực trạng về công tác huy động của Chi nhánh 2.2.1.Tình hình chung về công tác huy động vốn 2.2.2.Các biệm pháp huy động vốn mà Chi nhánh áp dụng 2.2.3.Kết quả huy động vốn của Chi nhánh 2.3. Đánh giá thực trạng công tác huy động vốn 2.3.1.Kết quả 2.3.2.Hạn chế và nguyên nhân 2.3.2.1.Hạn chế 2.3.2.2.Nguyên nhân Chủ quan Khách quan CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH 3.1. Định hướng phát triển 3.2.Giải pháp 3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketinh trên thị trường 3.2.2.Huy động vốn theo cơ cấu một cách hợp lý 3.3.Kiến nghị 3.3.1.Kiến nghị với NHNN&PTNT Việt Nam 3.3.2.Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.3.Kiến nghị với Chính phủ Kết luận DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY