Đề tài Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường với nhiều biến động và cạnh tranh gay gắt đòi hỏi các tổ chức muốn tồn tại và phát triển thì cần đào tạo cho mình đội ngũ lao động có chất lượng làm việc cao, có khả năng sáng tạo tốt. Nếu nhưđầu thế kỷ 20 người ta chỉ tập trung nghiên cứu vàđề ra các biện pháp nâng cao hiệu quả lao động chân tay của các thành viên trong tổ chức sản xuất thì ngày nay chất lượng làm việc, khả năng sáng tạo của chủ thể lao động lại đóng vai trò quan trọng hàng đầu. Do đóđào tạo nguồn nhân lực luôn là vấn đề nóng bỏng và là vấn đề sống còn của mỗi tổ chức. Tổng công ty lắp máy việt nam đã sớm nhận biếtđược điều này và luôn coi công tác đào tạo nguồn nhân lực là nhiệm vụquan trọng hàng đầu. Để chất lượng lao động của Tổng công ty ngày càng được nâng cao đáp ứng được yêu cầu của công việc hiện nay và trong những năm tiếp theo Tổng công ty Lắp máy Việt Nam đãvàđang cố gắng hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty mình. Với mong muốn đánh giáđúng thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, tìm ra những tồn tại và nguyên nhân của nó, đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Vì thếem đã chọn đề tài nghiên cứu:“Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam”. Nội dung khóa luận gồm 3 chương: Chương 1:Một số lý luận vềđào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Chương 2:Tình hình đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty lắp máy Việt Nam. MỤC LỤC LỜINÓIĐẦU 1 CHƯƠNG 1: MỘTSỐVẤNĐỀLÝLUẬNVỀĐÀOTẠONGUỒNN HÂNLỰCCỦADOANHNGHIỆP 2 1.1. QUANNIỆMVỀĐÀOTẠONGUỒNNHÂNLỰCCỦADOAN HNGHIỆP 2 1.1.1. Quan niệm vềđào tạo nguồn nhân lực 2 1.1.2. Vai trò của đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 2 1.2. QUYTRÌNHĐÀOTẠONGUỒNNHÂNLỰCCỦADOANHNGHI ỆP 3 1.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 3 1.2.1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo 3 1.2.1.2. Xác định nhu cầu đào tạo CNKT 4 1.2.1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân kỹ thuật 6 1.2.1.4. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 7 1.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực 9 1.2.3. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực 10 1.2.3.1. Các hình thức đào tạo cán bộ quản lý, chuyên viên 11 1.2.3.2. Các hình thức đào tạo công nhân kỹ thuật 16 1.2.4. Đánh giá kết quảđào tạo nguồn nhân lực 18 1.2.4.1. Phân tích thực nghiệm 18 1.2.4.2. Đánh giá những thay đổi của học viên 19 1.2.4.3. Đánh giáđịnh lượng hiệu quảđào tạo 19 1.3. CÁCNHÂNTỐẢNHHƯỞNGĐẾNĐÀOTẠONGUỒNN HÂNLỰCCỦADOANHNGHIỆP 22 1.3.1. Các nhân tố chủ quan 22 1.3.1.1. Những chiến lược nguồn nhân lực của công ty 22 1.3.1.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty 22 1.3.1.3. Yêu cầu, đòi hỏi của nhân viên trong doanh nghiệp 22 1.3.1.4. Các quyết định của nhà quản trị 23 1.3.1.5. Nguồn chi phí dành cho đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 23 1.3.2. Các nhân tố khách quan 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐÀOTẠONGUỒNNHÂNLỰCCỦA TỔNGCÔNGTYLẮPMÁYVIỆTNAM 25 2.1. GIỚITHIỆUKHÁIQUÁTVỀ TỔNGCÔNGTYLẮPMÁYVIỆTNAM 25 2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển 25 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 28 2.1.2.1. Chức năng 28 2.1.2.2. Nhiệm vụ 28 2.1.2.3. Đặc diểm kinh doanh 29 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. 30 2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức quản lí của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 30 2.1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 34 2.1.4. Đặc điểm vềđội ngũ lao động 36 2.1.4.1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật theo trình độ học vấn 36 2.1.4.2. Cơ cấu công nhân kỹ thuật theo trình độ lành nghề 37 2.1.4.3. Cơ cấu lao động theo giới tính 38 2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam năm 2005-2007 39 2.2. PHÂNTÍCHTHỰCTRẠNGĐÀOTẠONGUỒNNHÂNLỰC CỦA TỔNGCÔNGTYLẮPMÁYVIỆTNAM 40 2.2.1. Quy trình đào tạo 40 2.2.1.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 40 2.2.1.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 42 2.2.1.3. Triển khai đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 44 2.2.1.4. Công tác đánh giá kết quảđào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 48 2.2.2. Các nhân tốảnh hưởng đến đào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 49 2.2.2.1. Các nhân tố chủ quan 49 2.2.2.2. Các nhân tố khách quan 50 2.2.3. Những tồn tại và nguyên nhân của công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 51 CHƯƠNG 3: MỘTSỐGIẢIPHÁPCHỦYẾUNHẰMHOÀNTHIỆNC� �NGTÁCĐÀOTẠONGUỒNNHÂNLỰCCỦA TỔNGCÔNGTYLẮPMÁY VIỆT NAM 52 3.1. ĐỊNHHƯỚNGĐÀOTẠONGUỒNNHÂNLỰCCỦA TỔNGCÔNGTYLẮPMÁYVIỆTNAMTRONGTHỜIGIANTỚ I 52 3.1.1. Chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng công ty 52 3.1.2. Phương hướng đào tạo và phát triển năm 2008 - 2009 của Tổng công ty 54 3.1.3. Mục tiêu của công tác đào tạo năm 2007 - 2008 của Tổng công ty 55 3.1.3.1. Đối với cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 55 3.1.3.2. Đối với công nhân kỹ thuật 56 3.2. MỘTSỐĐỀXUẤTVÀKIẾNNGHỊNHẰMHOÀNTHI� ��NHƠNCÔNGTÁCĐÀOTẠONGUỒNNHÂNLỰCCỦA TỔNGCÔNGTYLẮPMÁYVIỆTNAM 56 3.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực 56 3.2.2. Xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực 57 3.2.3. Xác định đối tượng đào tạo 57 3.2.4. Xây dựng chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo 58 3.2.4.1. Đào tạo công nhân kỹ thuật 58 3.2.4.2. Đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 59 3.2.4.3. Đào tạo ngoại ngữ 60 3.2.5. Chi phíđào tạo 60 3.2.6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 60 3.2.7. Một số công tác hỗ trợ làm tăng hiệu quảđào tạo nguồn nhân lực của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 61 3.2.7.1. Đổi mới phương pháp và hình thức đào tạo 61 3.2.7.2. Cải tiến mở rộng nội dung đào tạo 62 3.2.7.3. Có sự quan tâm thích đáng của cán bộ lãnh đạo 63 3.2.7.4. Hoàn thiện đội ngũ làm làm công tác đào tạo nguồn nhân lực 63 3.2.7.5. Tăng kinh phí cho hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực 64 3.2.7.6. Bố trí, sử dụng lao động sau đào tạo một cách hợp lý 64 3.2.7.7. Kích thích vật chất tiền lương, tiền thưởng cho đối tượng được đào tạo 65 KẾTLUẬN 66 DANHMỤCTÀILIỆUTHAMKHẢO 67

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY