Đề tài Hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty Minh Trí

Nền sản xuất lớn TBCN và XHCN ra đời đã làm thay đổi cơ bản nền tảng vật chất kỹ thuật của xã hội đồng thời làm thay đổi vai trò chức năng và trình độ văn hoá, khao học kỹ thuật của con người. Biểu hiện chủ yếu của sự thay đổi đó là sự thay đổi về cơ cấu quản lý, phương thức quản lý và ngày càng hoàn thiện hơn bộ máy quản lý doanh nghiệp. Nước ta là một nước đi lên XHCN từ một nền sản xuất nhỏ nên việc mở rộng quy mô sản xuất nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đang là nhiệm vụ cấp thiết . Muốn vậy, chúng ta phải nghiên cứu và đưa những thành tựu của khoa học quản lý và hoàn thiện bộ máy quản lý. Đồng chí Lê Duẩn trong quyển “Mấy vấn đề về tổ chức và cán bộ trong XHCN ” đã viết: “Chúng ta có hai phương thức tổ chức: thủ công nghiệp hay đại công nghiệp. Nếu đưa những quan niệm và phương pháp của sản xuất nhỏ vốn quen thuộc với chúng ta từ bao đời nay và hoạt động tổ chức quản lý thì cũng không thể có được CNXH, CNXH thật sự với một nền sản xuất lớn, cơ giới hóa”. Như vậy, quan điểm hoàn thiện bộ máy quản lý: - Tổ chức bộ máy quản lý đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. - Bố trí hợp lý, cân đối. - Hoạt động ăn khớp, nhịp nhàng. - Hoàn thành tốt mục tiêu doanh nghiệp đề ra .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY