Đề tài Hoàn thiện chính sách Marketing tại Công Ty TNHH Vương Thịnh - WT

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VƯƠNG THỊNH - WT 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 1.1. Tổng quan về Công ty 1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2. Cơ cấu tổ chức trong Công Ty 3.1. Tình hình tiêu thụ của Công ty 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 4. Đặc điểm sản phẩm (dịch vụ) và thị trường của Công ty 5. Đặc điểm cơ sở vật chất kĩ thuật của Công ty CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH VƯƠNG THỊNH - WT 1. Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách Marketing của Công ty 1.1. Các yếu tố môi trường 1.3. Đối thủ cạnh tranh của Công ty 1.5. Tình hình tài chính của Công ty 1.6. Tình hình lao động của Công ty 1.7. Mục tiêu chiến lược của Công ty 2. Thực trạng Marketing tại Công ty 2.1. Kế hoạch Marketing của Công ty 2.2. Chính sách Marketing của Công ty 2.2.1. Chính sách sản phẩm của Công ty 2.2.2. Chính sách giá của Công ty 2.2.3. Chính sách phân phối của Công ty 2.2.4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp của Công ty 2.2.5. Chính sách con người của Công ty 2.2.6. Chính sách dịch vụ khách hàng, cơ sở hạ tầng của Công ty 2.2.7. Quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ của Công ty 3. Đánh giá hoạt động Marketing của Công ty 3.1. Ưu điểm và những thành tựu đạt được 3.2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân 3.2.1. Những mặt hạn chế 3.2.2. Nguyên nhân CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CỦA CÔNG TY TNHH VƯƠNG THỊNH 1. Định hướng phát triển của Công ty 2. Hoàn thiện chính sách Marketing 2.1. Hoàn thiện chính sách sản phẩm 2.2. Hoàn thiện chính sách Giá 2.3. Hoàn thiện chính sách Phân phối 2.4. Hoàn thiện chính sách xúc tiến hỗn hợp 2.5. Hoàn thiện chính sách con người 2.6. Hoàn thiện chính sách dịch vụ khách hàng, cơ sở vật chất 2.7. Hoàn thiện quy trình cung ứng KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY