Đề tài Hoàn thiện các hoạt động marketing - Xuất khẩu tại công ty cổ phần giày Bình Đinh

Đề tài: HOÀN THIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING - XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY BÌNH ĐINH SVTH : Nguyễn Văn Sương Lớp : Quản Trị Doanh Nghiệp – K50 GVHD : TS. Hà Thanh Việt Hà Nội, tháng 09, năm 2010 1. Lý do chọn đề tài Hoạt động Marketing - Xuất khẩu đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển kinh tế trong xu thế toàn cầu hóa. Đặc biệt các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như Đảng và Nhà nước rất quan tâm. 2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Marketing xuất khẩu trong những năm gân đây của công ty Cổ phần Giày Bình Định. 3. Mục tiêu nghiên cứu Đề ra những biện pháp nhằm cải thiện các hoạt đông marketing -xuất khẩu và giúp công ty hoạt động hiệu quả hơn. 4. Phương pháp nghiên cứu Dùng phương pháp tiếp cận hệ thống, logic, lịch sử kết hợp với phương pháp tiếp cận thực tiễn các vấn đề lý luận. Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing - xuất khẩu Chương 2:Thực trạng hoạt động Marketing - xuất khẩu tại công ty cổ phần Giày Bình Định Chương 3: Một số biện pháp nhằm cải thiện các hoạt động Marketing - xuất khẩu của công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY