Đề tài Hoặc định chiến lược phát triển Sfone đến năm 2015

MỤC LỤC CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 1 1.1 Các khái niệm cơ bản về chiến lược . 1 1.1.1 Khái niệm về chiến lược 1 1.1.2 Khái niệm về quản trị chiến lược . 1 1.2 Vai trò của quản trị chiến lược 1 1.3 Quy trình xây dựng chiến lược 2 1.3.1 Phân tích các yếu tố bên ngoài 2 1.3.1.1 Các yếu tố môi trường vi mô . 2 1.3.1.2 Các yếu tố môi trường vĩ mô . 4 1.3.2 Phân tích các yếu tố bên trong . 6 1.3.2.1 Marketing 6 1.3.2.2 Tài chính- Kế toán . 8 1.3.2.3 Công nghệ, sản xuất 9 1.3.2.4 Quản trị-Nhân sự . 9 1.3.3 Xác định mục tiêu của doanh nghiệp . 12 1.3.3.1 Viễn cảnh và nhiệm vụ của tổ chức 12 1.3.3.2 Mục tiêu của doanh nghiệp . 13 1.3.4 Xây dựng chiến lược, lựa chọn chiến lược then chốt 14 1.4 Một số công cụ xây dựng và lựa chọn chiến lược 16 1.4.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE . 16 1.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE . 18 1.4.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ICM 19 1.4.4 Ma trận SWOT . 20 1.4.5 Ma trận chiến lược chính 21 TÓM TẮT CHƯƠNG I . 23 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA S-FONE THỜI GIAN QUA 24 2.1. Tổng quan về Trung Tâm điện thoại di động S-Fone 24 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 24 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của S-Telecom 27 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của S-Telecom 28 2.2. Phân tích các yếu tố nội bộ ảnh hưởng đến hoạt động của S-Fone. 28 2.2.1 Marketing . 28 2.2.1.1 Sản phẩm . 28 2.2.1.2 Giá cả 30 2.2.1.3 Phân phối . 32 2.2.1.4 Khuyến mãi, quảng cáo 33 2.2.2 Tài chính & Kế toán . 35 2.2.3 Công nghệ, sản xuất . 36 2.2.4 Quản trị- Nhân sự . 37 2.2.5 Ma trận đánh giá môi trường nội bộ (IEF) 40 2.3 Phân tích các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động của S-Fone 41 2.3.1 Môi trường vĩ mô của Trung tâm 41 2.3.1.1 Các yếu tố kinh tế . 41 2.3.1.2 Các yếu tố Chính trị- Pháp luật . 42 2.3.1.3 Các yếu tố văn hoá-xã hội 43 2.3.1.4 Các yếu tố kỹ thuật- Công nghệ . 43 2.3.2 Môi trường vi mô của Trung Tâm 45 2.3.2.1 Khách hàng 45 2.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh . 46 2.3.2.3 Nhà cung cấp . 50 2.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài (EFE) . 53 2.3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 54 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 . 55 CHƯƠNG III: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN S-FONE ĐẾN NĂM 2015 . 56 3.1 Mục tiêu, phương hướng của S-Fone đến năm 2015 . 56 3.1.1 Cơ sở để xác định mục tiêu 56 3.1.1.1 Tầm nhìn & sứ mạng . 56 3.1.1.2 Dự báo về thị trường 58 3.1.2 Mục tiêu của S-Fone đến năm 2015 58 3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho S-Fone đến năm 2015 . 58 3.2.1 Chiến lược thâm nhập thị trường 61 3.2.2 Chiến lược phát triển thị trường . 61 3.2.3 Chiến lược phát triển sản phẩm . 62 3.3 Các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển S-Fone đến 2015 62 3.3.1 Giải pháp về marketing 62 3.3.1.1 Sự cần thiết của giải pháp . 62 3.3.1.2 Mục tiêu của giải pháp 62 3. 3.1.3 Nội dung chính của giải pháp . 63 3.3.2Giải pháp về quản trị- nhân sự 71 3.3.2.1 Sự cần thiết của giải pháp . 71 3.3.2.2 Mục tiêu của giải pháp 71 3.3.2.3 Nội dung chính của giải pháp 71 3.3.3 Giải pháp về tài chính 73 3.3.3.1 Sự cần thiết của giải pháp . 73 3.3.3.2 Mục tiêu của giải pháp 74 3.3.3.3 Nội dung chính của giải pháp 74 3.3.4 Giải pháp về sản xuất, công nghệ 76 3.3.4.1 Sự cần thiết của giải pháp . 76 3.3. 4.2 Mục tiêu của giải pháp . 76 3.3.4.3 Nội dung chính của giải pháp 76 3.4 Kiến nghị . 78 3.4.1 Đối với nhà nước 78 3.4.2 Đối với ngành . 79 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 . 81 LỜI KẾT Tài liệu tham khảo Phục lục BẢNG CÁC KÝ HIỆU & TỪ VIẾT TẮT ARPU Average Revennue Per Usage BTS Base Transceivers Station BCC Business Corporation Contract CDMA Code Division Multiple Access CCBS Customer Care and Billing System EV-DO Evolution- Data Optimized EFE External Factors Evaluation GPC Viet Nam Telecom Service Company GSM Global System for Mobile IT Information Technology IFE Internal Factors Evaluation ICM Image Competitive Matrix KPI Key Performance Individual MOD Music On Demand POSM Point of Sales Material SES S-Fone Exclusive Shop SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats VAS Value Added Services VNPT VietNam Post and Telematics Corporation VMS Viet Nam Mobile Service Company VAA Value Added Agency VAB VAA with Bill collection VOD Video On Demand WTO World Trade Organization WAP Wireless Application Protocol DANH MỤC CÁC HÌNH & BIỂU BẢNG A. DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mô hình 5 lực của Michael Porter Hình 1.2: Mô hình Marketing Mix Hình 1.3: Mô hình Quản trị chiến lược toàn diện Hình 1.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài Hình 1.5: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong Hình 1.6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh Hình 1.7: Ma trận SWOT Hình 1.8: Ma trận chiến lược chính Hình 2.1: Lễ ký kết hợp đồng BCC Hình 2.2: Tỷ lệ phần trăm khách hàng sử dụng các gói cước của S-Fone Hình 2.3: Bảng đồ Việt Nam thể hiện kênh phân phối của S-Fone có mặt toàn quốc Hình 2.4: Chương trình khuyến mãi của gói cước Forever Couple Hình 2.5: Mô hình Công nghệ Hình 3.1: Họp bàn về Chiến lược kinh doanh của Hội đồng Quản trị Hình 3.2: Cửa hàng trực tiếp của S-Fone Hình 3.3: Thiết bị đầu cuối điển hình của S-Fone Hình 3.4: Tỷ lệ thuê bao trả trước & trả sau hiện nay đối với mạng di động Hình 3.5: Sim mới của máy điện thoại S-Fone Hình 3.6: Mô hình chuyển vùng quốc tế đến các nước trên thế giới Hình 3.7: Mô hình phân cấp đại lý Hình 3.8: Các mô hình quảng cáo khuyến mãi của S-Fone Hình 3.9: Sự kiện mừng S-Fone đạt 1 triệu thuê bao B. DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG Bảng 2.1: Mức độ ưa thích những tiện ích của dịch vụ WAP Bảng 2.2: Những loại nhạc ưa thích trong dịch vụ coloring Bảng 2.3: Thương hiệu thiết bị đầu cuối được người tiêu dùng ưa thích Bảng 2.4: Thói quen sử dụng truyền hình của người Việt Nam Bảng 2.5: Ứng dụng ma trận IEF Bảng 2.6: Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến việc lựa chọn mạng Bảng 2.7: Các thế hệ công nghệ di động Bảng 2.8: Những yếu tố hạn chế người tiêu dùng lựa chọn mạng dịch vụ sử dụng Bảng 2.9: Ứng dụng ma trận EFE Bảng 2.10:Ứng dụng ma trận ICM

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY