Đề tài Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

1. Đặt vấn đề Trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNV&N). Đến nay, số lượng các DNV&N đã chiếm tới 80% trên tổng số các doanh nghiệp và đóng góp cho nền kinh tế đạt giá trị khoảng 28%GDP trong cả nước. Để hoạt động, các DNV&N đã huy động vốn một phần thông qua các tổ chức tài chính, ngân hàng và một phần lớn từ thị trường tài chính phi chính thức. Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là cho đến nay thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam mới chỉ đáp ứng yêu cầu ban đầu của việc luân chuyển và huy động vốn cho các doanh nghiệp có quy mô lớn, doanh nghiệp có quy mô vừa, nhưng vẫn chưa có một TTCK cho các DNV&N. Do đó, cũng chưa có một TTCK để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có thể mua bán các loại cổ phiếu của các DNV&N. Chính vì vậy, trong thời gian tới xây dựng và phát triển TTCK cho các DNV&N là thực sự cần thiết. Việc xây dựng và phát triển TTCK cho các DNV&N sẽ góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của TTCK Việt Nam. Sau một thời gian nghiên cứu, phân tích và tìm hiểu qua sách, báo tạp chí, tôi quyết định chọn vấn đề “Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam” làm đề tài cho Luận án tiến sỹ của mình. 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu Trên thế giới TTCK đã phát triển từ rất lâu và đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về TTCK dưới nhiều góc độ khác nhau. Tuy nhiên, cho đến nay ở Việt Nam TTCK vẫn là vấn đề khá mới mẻ và chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách toàn diện và chuyên sâu về TTCK cho các DNV&N trong điều kiện Việt Nam. 3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết chung về TTCK và TTCK cho các DNV&N, đồng thời ứng dụng lý thuyết chi phí giao dịch và lý thuyết thông tin không cân xứng để làm rõ thêm bản chất và cấu trúc của TTCK. Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng TTCK nói chung và TTCK cho các DNV&N trên thế giới (thị trường OTC cho các DNV&N), qua đó rút ra những kinh nghiệm và bài học có thể áp dụng cho TTCK ở Việt Nam. Phân tích và đánh giá thực trạng thị trường chứng khoán và thực trạng các DNV&N ở Việt Nam. Xây dựng mô hình TTCK cho các DNV&N, từ đó đưa ra những giải pháp để xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán cho các DNV&N ở Việt Nam. 4. Phạm vi nghiên cứu và giới hạn của luận án Luận án tập trung chủ yếu vào xây dựng mô hình TTCK cho các DNV&N với điều kiện của Việt Nam, không đi sâu vào nghiên cứu hoạt động của TTCK 2 cũng như các quy trình nghiệp vụ cụ thể giúp cho công tác quản lý và điều hành TTCK ở Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp được sử dụng để hoàn thành luận án bao gồm: phương pháp phỏng vấn, phương pháp lý thuyết mô hình, phương pháp so sánh đối chiếu (chọn và lấy bài học kinh nghiệm thực tế của một số nước phát triển, một số nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới làm cơ sở so sánh), phương pháp khai thác thông tin trên các phương tiện thông tin (báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học . và mạng Internet). 6. Những đóng góp mới của luận án Thứ nhất, khẳng định bản chất của TTCK là một thể chế kinh tế được hình thành và tồn tại dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí giao dịch. Kết luận này được đưa ra dựa trên cơ sở ứng dụng lý thuyết chi phí giao dịch và lý thuyết thông tin không cân xứng vào phân tích TTCK. Thứ hai, tổng kết thành sơ đồ mô hình tổ chức TTCK với mối quan hệ giữa các thành phần đó là quan hệ giao dịch và quan hệ quản lý. Mô hình này được khái quát dựa trên cơ sở lý thuyết và kết hợp với kinh nghiệm xây dựng mô hình tổ chức TTCK của các nước trên thế giới. Thứ ba, khẳng định việc chọn loại hình thị trường phi tập trung là một lựa chọn tối ưu khi xây dựng TTCK cho các DNV&N. Các doanh nghiệp luôn hoạt động theo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, bao gồm cả chi phí giao dịch. Các DNV&N khi tham gia TTCK phi tập trung sẽ có chi phí giao dịch thấp hơn trong hoạt động tài chính. Thứ tư, tổng kết những bài học kinh nghiệm trong việc xây dựng TTCK nói chung và thị trường chứng khoán cho các DNV&N của các nước trên thế giới và khả năng áp dụng cho Việt Nam. Thứ năm, xây dựng mô hình TTCK cho các DNV&N, có tính khả thi cao, theo từng giai đoạn và từng bước phát triển từ nhỏ đến lớn phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Thứ sáu, đề xuất các giải pháp đồng bộ để xây dựng và phát triển TTCK cho các DNV&N ở Việt Nam. 7. Bố cục của luận án Ngoài phần mục lục, mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục các công trình đã công bố của tác giả và các phụ lục, luận án được kết cấu thành 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương 2. Thực trạng và nhu cầu xây dựng thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Chương 3. Xây dựng mô hình và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY