Đề tài Hiệu quả sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ 21

MỤC LỤC Phần I: Mở đầu Trang 2 Phần II:Nội dung .4 Chương 1: Tổng quan về CSTT và các công cụ của CSTT 1.1 : Mục tiêu của chính sách tiền tệ 4 1.1.1 : Khái niệm chính sách tiền tệ . .4 1.1.2 : Mục tiêu của chính sách tiền tệ . 4 1.1.2.1: Ổn định tiền tệ, kiểm soát lạm phát 5 1.1.2.2: Tạo việc làm .6 1.1.2.3: Tăng trưởng kinh tế 7 1.1.2.4: Quan hệ giữa các mục tiêu .8 1.1.3 : Công cụ của chính sách tiền tệ . 9 1.1.3.1: Nghiệp vụ thị trường mở . 9 1.1.3.2: Chính sách tái chiết khấu . . . . . . . 11 1.1.3.3: Dự trữ bắt buộc 12 Chương 2: Thực trạng của việc sử dụng các công cụ CSTT của NHNN Việt Nam trong thập kỷ 90 và những năm đầu thế kỷ 21 2.1. : Thực trạng của việc sử dụng các công cụ CSTT của NHNN Việt Nam 16 2.1.1: Nghiệp vụ thị trường mở .17 2.1.1: Dự trữ bắt buộc .20 2.2. : Những kết quả đạt được . .27 2.1.1: Hoạt động thị trường mở .27 2.2.2: Dự trữ bắt buộc 28 2.3. : Khó khăn, tồn tại . . . 29 2.3.1: Đối với nghiệp vụ thị trường mở 29 2.3.2: Đối với chính sách dự trữ bắt buộc .30 2.4. : Nguyên nhân . 30 Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của việc sử dụng các công cụ dự trữ bắt buộc ở Việt Nam trong thời gian tới. 3.1 : Giải pháp đối với công cụ chính sách tiền tệ .32 3.1.1: Đối với nghiệp vụ thị trường mở .32 3.1.2: Đối với công cụ dự trữ bắt buộc 34 Kết luận . .37 Danh mục tài liệu tham khảo .38 Mục lục . 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY