Đề tài Hệ thống vi ba số

LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG VI BA SỐ 2 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG. 2 1.1.1 Vi ba số là gi? 2 1.1.2 Cấu trúc một tuyến vi ba số. 2 1.1.3 Vi ba số điểm nối điểm. 3 1.1.4 Vi ba số điểm nối nhiều điểm. 3 1.2 ĐIỀU CHẾ SỐ. 4 1.2.1 Các phương pháp điều chế số 5 1.3 CẤU HÌNH CƠ BẢN CỦA THIẾT BỊ VÔ TUYẾN. 7 1.3.1 Anten và phi đơ 7 1.3.2 Cấu hình máy phát 8 1.3.3 Cấu hình máy thu 9 1.4 PHÂN LOẠI 9 1.5 CÁC CƠ SỞ VỀ SÓNG VÔ TUYẾN – FADING 10 1.5.1 Khái niệm về sóng vô tuyến. 10 1.5.2 Sự truyền lan sóng vô tuyến 10 1.5.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự truyền lan sóng 12 1.6 HIỆN TƯỢNG FADING TRONG BI BA SỐ 16 1.6.1 Các kỹ thuật giảm ảnh hưởng của fading nhiều tia 17 1.7 MỘT SỐ ƯU, KHUYẾT ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG VI BA SỐ 18 1.7.1 Ưu điểm 18 1.7.2 Khuyết điểm 19 CHƯƠNG II: THIẾT KẾ TUYẾN VI BA SỐ LÝ THUYẾT THIẾT KẾ TUYẾN 20 2.1 NGHIÊN CỨU DUNG LƯỢNG ĐÒI HỎI 20 2.2 CHỌN BĂNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN SỬ DỤNG, SỰ SẮP XẾP CÁC KÊNH RF 21 2.2.1 Chọn băng tần số vô tuyến sử dụng. 21 2.2.2 Sự sắp xếp các kênh RF. 22 2.3 TÌM TRẠM TRÊN BẢN ĐỒ VÀ KHẢO SÁT VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM 23 2.3.1 Xác định tuyến trên bản đồ. 23 2.3.2 Tạo nên các bản vẽ mặt cắt nghiêng của tuyến 24 2.4 DỰNG MẶT CẮT ĐƯỜNG TRUYỀN VÀ TÍNH CÁC THÔNG SỐ LIÊN QUAN 25 2.4.1 Dựng mặt cắt đường truyền cho từng tuyến 25 2.4.2 Tính khoảng cách tia truyền phía trên vật chắn 26 2.5 XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO CỦA ANTEN 27 2.5.1 Xác định độ cao của anten 27 2.6 TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN 31 2.6.1 Các tổn hao 31 2.6.2 Độ lợi 34 2.6.3 Tính toán các tham số chất lượng của tuyến. 35 2.7 CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 37 2.7.1 Độ không sử dụng đường cho phép (đối với đường trục): 37 2.7.2 Độ không sử dụng được của mạng nội hạt (giá trị cho phép) = 0,0325% (tại mỗi đầu cuối). 38 2.7.3 Độ không sử dụng được (giá trị cho phép) của hành trình ngược = 0,0225% 38 2.8 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TUYẾN, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG 39 CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN TUYẾN TRUYỀN DẪN VI BA SỐ THỰC TẾ 40 3.1 NGHIÊN CỨU DUNG LƯỢNG ĐÒI HỎI 40 3.2 CHỌN BĂNG TẦN SỐ VÔ TUYẾN SỬ DỤNG,SỰ SẮP XẾP CÁC KÊNH RF 40 3.3 TÌM TRẠM TRÊN BẢN ĐỒ VÀ KHẢO SÁT VỊ TRÍ ĐẶT TRẠM 41 3.4 DỰNG MẶT CẮT ĐƯỜNG TRUYỀN CHO TỪNG TUYẾN 42 3.5 XÁC ĐỊNH ĐỘ CAO CỦA ANTEN 44 3.6 TÍNH TOÁN ĐƯỜNG TRUYỀN 44 3.6.1 Các tổn hao 44 3.6.2 Độ lợi 45 3.6.3 Các hiệu ứng Fading phẳng 46 CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 50 4.1 CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 50 4.2 LƯU ĐỒ THUẬT TOÁN. 50 4.3 KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH 54 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY