Đề tài Hệ thống lương hiện hành trong các cơ quan hành chính ở Việt Nam

MỤC LỤC Page Danh mục từ viết tắt 4 Khái lược 5 Giới thiệu 6 I. Hệ thống lương các cấp trong nền hành chính Việt Nam 7 1.1 Quan hệ giữa mức lương cơ bản và hệ số lương 7 1.2 Lương cho các chức vụ bầu cử (từ trung ương tới cấp xã) 8 và các chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, lực lwongj vũ trang và doanh nghiệp nhà nước 1.2.1 Bảng lương cho các chức vụ bầu cử 8 1.2.2 Bảng lương cho các lãnh đạo và quản lý bổnhiệm 11 1.2.3 Bảng lương cho các cán bộ, công chức chuyên môn nghiệp vụ hành chính 11 1.2.4 Bảng lương cho các viên chức chuyên môn, nghiệp vụ 14 1.2.5 Bảng lương quân đội và công an 15 1.2.6 Bảng lương doanh nghiệp nhà nước 16 II. Các hệ thống thu nhập thêm và tiền thưởng hiện đang sử dụng 19 2.1 Phụ cấp 19 2.1.1 Các loại phụ cấp tính theo mức lương cơ bản 19 2.1.2 Các loại phụ cấp tính theo cấp bậc hay chức vụ 21 2.2 Tiền thưởng 22 III. Các đơn vị thuộc các cấp hành chính tạo thêm thu nhập và sử dụng thu nhập thêm 23 3.1 Việc hình thành và khái niệm “thu nhập thêm” 23 3.1.1 23 3.1.2 "Thu nhập thêm” cho cán bộ, công chức và viên chức 24 3.2 Phân loại thu nhập thêm cho công chức và viên chức 24 3.2.1 Phân loại theo chủ thể trả V+ 24 3.2.2 Phân loại theo đặc điểm pháp lý của V+ 25 3.2.3 Phân loại theo cách thức nhận V+ 25 3.2.4 Phân loại theo hình thức của V+ 26 3.2.5 Phân loại theo tần số nhận V+ 26 3.3 Việc sử dụng thu nhập thêm tại các cơ quan, đơn vị thuộc các cấp hành chính 28 IV. Các cơ quan, đơn vị trả tiền thêm cho công chức, viên chức và những người Ngoài 30 4.1 Cơ cấu thu nhập 30 4.2 Phương thức trả tiền 31 V. Kết luận và kiến nghị 32 Tài liệu tham khảo 35 Phụ lục 36 1. Các câu hỏi phỏng vấn bán định hướng 36 2. Danh sách những người phỏng vấn 37 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CPV Đảng Cộng sản Việt Nam GDP Tổng thu nhập quốc nội MOET Bộ Giáo dục và Đào tạo MOF Bộ Tài chính MOLISA Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội MOHA Bộ Nội vụ NA Quốc Hội NAPA Học viện Hành chính Quốc gia NEU Trường Đại học Kinh tế Quốc dân PAR Cải cách nền hành chính nhà nước PMRD Ban Nghiên cứu của Thủ tướng SOE Doanh nghiệp nhà nước SRV Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam VND Đồng Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY