Đề tài Hàng hoá chất lượng môi trường, tiếp cận hàng sản xuất

HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG: TIẾP CẬN HÀNG SẢN XUẤT. 1. Giới thiệu Chương này liên quan tới những phương pháp liên hệ sự thay đổi chất lượng môi trường với sự thay đổi mối quan hệ sản xuất. Như cách định giá, giá trị môi trường và chi phí du lịch, những phương pháp này là những cách tiếp cận giá trị hàng hóa phi thị trường. Trong thực tế, để dễ dàng khi xem xét, phương pháp chi phí du lịch có thể coi như 1 trường hợp đặc biệt của phương pháp tiếp cận hàm sản xuất. Những hàm sản xuất này có thể liên quan tới lĩnh vực sản xuất hàng hoá, dịch vụ hoặc dịch vụ sản xuất hộ gia đình, cái tạo ra lợi ích xác định . Cách mô tả sau cùng về hành vi hộ gia đình này dường như không thông dụng ở cảm tưởng đầu tiên. Mặc dù vậy, mọi người có thể thấy các hộ gia đình cũng kết hợp nhiều hàng hoá sẵn có để sản xuất hàng hóa khác. Ví dụ, một hộ gia đình nông thôn có thể kết hợp chất lượng nước tại nguồn, với thiết bị xử lý nước để sản xuất nước uống. Sự tăng mức độ ô nhiễm của nguồn nước ( nitrat hóa ) dẫn đến hộ tiêu dùng giảm mức độ tiêu dùng nước hoặc có thể tăng cường mua thiết bị xử lý nước. Cách khác, hộ gia đình có thể dành thời gian và điện đun nước nếu có sự ô nhiễm. Các doanh nghiệp cũng kết hợp những đặc tính môi trường tự nhiên với những đầu vào được mua để sản xuất hàng hoá. Vd: 1 nông trang kết hợp chất lượng không khí ( Q1 ) và chất lượng nước ( Q2 ) với đầu vào được mua để sản xuất sữa đậu nành. X2=f (L, K, I,Q, Q2 ) L, K là lực lượng lao động với vốn đầu vào được mua như phân bón, thuốc trừ sâu và X2 là đầu ra của sữa đậu nành. Nếu chúng ta giả sử rằng . là xác định và sự giảm chất lượng không khí, các yếu tố khác không thay đổi, sẽ làm giảm mức đầu ra. Nói 1 cách khác, để duy trì X2, lương đầu vào khác phải được tăng lên. Giá trị thay đổi Q1 có thể từ đó biết được ước lượng bằng cách định giá tác động đối với sản xuất. Một phương pháp tiếp cận tương tự được nhìn nhận đối với sự thay đổi của Q2. Tất cả những phương pháp được phát hoạ trong chương này đã chia sẽ cho ta thấy những đặc trưng sự thay đổi chi phí bởi sự cần thiết của việc thay thế đầu vào khác do sự thay đổi môi trường. Chúng ta tìm được 2 phương pháp: phương pháp chi phí tránh và phương pháp liều lượng - đáp ứng. Mối liên kết giữa 2 phương pháp là đánh giá tình trạng bệnh tật của con người và số tử vong, là kết quả để đưa ra quyết định phê chuẩn 1 dự án và xác định tiêu chuẩn môi trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY