Đề tài Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Ngọc Linh - 23 Hà Huy Tập - TP Đà Nẵng

LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, cùng với việc Việt Nam gia nhập WTO, cạnh tranh trên thị trường sẽ trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế thế giới đang lâm vào tình trạng khủng hoản thì nền kinh tế nước ta cũng không thể tránh khoải những ảnh hưởng nhất định. Vì vậy, để cạnh tranh có hiệu quả các doanh nghiệp không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá các mặt hàng, hạ giá thành sản phẩm mà còn phải đưa ra các quyết định kinh doanh chính xác, kịp thời và nắm bắt được cơ hội kinh doanh. Để đạt được các yêu cầu trên thì kế toán tiêu thụ phải thường xuyên cung cấp thông tin cho nhà quản trị một cách chính xác, kip thời và hữu ích cho việc ra quyết định của nhà quản trị. Quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ ở một công ty đóng vai trò hết sức quan trọng, là sự quan tâm hàng đầu của nhà lãnh đạo trong các doanh nghiệp thương mại. Tiêu thụ hàng hóa càng nhanh thì tốc độ luân chuyển vốn lưu động càng tăng, doanh nghiệp nhanh chóng lấy lại vốn và thu được một khoản lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên và đảm bảo thực hiện các khoản nghĩa vụ cho ngân sách nhà nước. Qua thời gian thực tập tại công ty, nắm bắt được tầm quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá nên em đã quyết định chọn đề tài " Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá’’, tại công ty TNHH Ngọc Linh- 23 Hà Huy Tập- TP Đà Nẵng. Đề tài gồm 3 phần: Phần I: Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại. Phần II: Thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Ngọc Linh. Phần III: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hơn công tác hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Ngọc Linh. Lần đầu tiên tiếp xúc với tình hình thực tế tại công ty và do thời gian thực tập có hạn, cũng như kiến thức còn hạn hẹp nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô trong trường cũng như ban lãnh đạo công ty để đề tài được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô Thái Nữ Hạ Uyên cùng các anh chị trong công ty đã tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này. MỤC LỤC PHẦN I 2 Cơ sở lý luận về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp thương mại 2 I. Khái quát chung về hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh nghiêp thương mại 2 1. Những khái niệm liên quan đến tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 2 2. Vai trò, ý nghĩa của hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại 2 3. Phương thức tiêu thụ 3 II. Hạch toán tiêu thụ 3 1. Hạch toán giá vốn hàng bán 3 2. Hạch toán doanh thu bán hàng 7 3. Hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 10 III. HẠCH TOÁN KẾT QUẢ TIÊU THỤ 11 1.Hạch toán chi phí bán hàng 11 2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp 13 3. Xác định kết quả tiêu thụ 15 PHẦN II: 20 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH NGỌC LINH 18 A. Khái quát chung về tình hình hoạt động của công ty 18 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 18 1. Quá trình hình thành và phát triển 18 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 18 II. Đặc điểm hoạt động kinh doanh và của công ty 18 1. Những hoạt động kinh doanh tại công ty 18 2. Đặc điểm kinh doanh của công ty 19 III.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty .19 3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 19 4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban 19 IV. Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán của công ty 20 1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 20 2.Chức năng và nhiệm vụ của các thành viên trong phòng kế toán 20 3. Hình thức sổ kế toán 20 4. Trình tự luân chuyển chứng từ 21 B. Thực tế công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Ngọc Linh 22 I. Đăc điểm hàng hoá và phương thúc tiêu thụ của công ty 22 1. Đặc điểm hàng hoá 22 2. Phương thức tiêu thụ của công ty 22 II. Tổ chức hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ 22 1. Chứng từ sử dụng 22 2. Tài khoản sử dụng 23 3. Sổ sách sử dụng 23 III. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty 23 1. Hạch toán tiêu thụ 23 2. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ 32 Phần III: Một số ý kiến và nhận xét góp phần hoàn thiên hơn trong công tác kế toán tiệu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH Ngọc Linh 41 I. Những Nhận xét và đánh giá về kế toàn tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty 41 1. Công tác tổ chức kế toán 41 2. Công tác hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty 41 II. Một số ý kiến và biện pháp nhằm hoàn thiện góp phần đẩy mạnh hạch toán tiêu thụ tại công ty 41 1. Ý kiến chung 41 2. Ý kiến, biện pháp hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty .41

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY