Đề tài Giới thiệu mã hóa dữ liệu SHA1, MD5 và demo ứng dụng

Bước 1: Bản tin điện tử có đính kèm chữ ký của người gửi, sau khi nhận sẽ được tách riêng phần chữ ký và phần văn bản nguyên vẹn. Sử dụng khóa công khai (Public key) của người gửi (khóa này được công khai, có thể lấy khóa này bằng cách truy cập vào trang web của nhà cung cấp) để giải mã chữ ký điện tử của thông điệp, kết quả là “thông điệp tóm tắt”. Bước 2: Dùng giải thuật băm SHA để băm văn bản đã tách phần chữ ký điện tử, kết quả thu được là “thông điệp tóm tắt thứ 2”. Bước 3: Đầu vào kiểm tra chữ ký gồm thông điệp tóm tắt thứ 2, chữ ký điện tử và khóa công khai của người gửi. Quá trình sẽ thực hiện dùng khóa công khai của người gửi giải mã chữ ký và so sánh với thông điệp tóm tắt, nếu hai kết quả này giống nhau ta kết luận được đúng người gửi, ngược lại văn bản không đúng người gửi hoặc văn bản đã bị sửa đổi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY