Đề tài Giám sát môi trường công ty tnhh quốc tế y trang roohsing

I. THÔNG TIN CHUNG 1 A. CƠ SỞ PHÁP LÝ 2 B. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 2 C. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 2 1. Trình độ công nghệ sản xuất (năm sản xuất) 1995 2 2. Quy trình công nghệ sản xuất tại công ty 2 3. Nhu cầu nhiên liệu, nguyên liệu, phụ liệu và hóa chất tiêu thụ 4 4. Nhu cầu điện, nước và lao động 5 5. Nhu cầu lao động 5 II. CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM 6 A. KHÍ THẢI 6 B. NƯỚC THẢI 6 C. CHẤT THẢI RẮN 7 D. TIẾNG ỒN 8 III. CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ THỰC HIỆN 8 A. KHÍ THẢI 8 B. NƯỚC THẢI 9 C. CHẤT THẢI RẮN 12 D. TIẾNG ỒN 12 E. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN KHÁC 12 IV. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 13 A. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 13 1 Không khí 13 2 Nước thải 13 B. KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG XƯỞNG SẢN XUẤT 14 1 Vị trí các điểm khảo sát 14 2 Kết quả phân tích chất lượng không khí 14 3 Kết quả chất lượng nước thải 16 4 Kết quả phân tích bùn thải 16 V. KẾT LUẬN 17 A. ĐÁNH GIÁ CHUNG 17 B. CAM KẾT 17 PHỤ LỤC 19

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY