Đề tài Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam

LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây, với mục tiêu đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, đồng thời từng bước tham gia hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới, việc đẩy mạnh xuất khẩu được Nhà nước đặc biệt coi trọng. Xuất khẩu phát triển đã đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước, giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu lao động, thúc đẩy các ngành công nghiệp khác phát triển. Ngành nông nghiệp nước ta là một ngành mũi nhọn trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hóa đất nước. Công ty cổ phần Intimex Việt Nam là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu của Nhà nước đứng đầu trong lĩnh vực xuất khẩu, đã có những thành tựu đáng kể trong công cuộc đổi mới. Trong thời gian qua Công ty cổ phần Intimex Việt Nam ngày càng chiếm lĩnh các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU, Mỹ đồng thời tạo được uy tín của công ty trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh tự do hoá thương mại ngày nay, công ty đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh lớn mạnh trong xuất khẩu nông sản là Trung Quốc, Thái Lan, Indonexia đặc biệt là Trung Quốc. Đây là thách thức to lớn đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải quyết, nhằm tăng sức cạnh tranh, đẩy mạnh xuất khẩu, nâng cao uy tín của công ty trên trường quốc tế. Sau một thời gian thực tập tại công ty và những kiến thức tích luỹ được ở nhà trường đã giúp em viết khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam”. Em hy vọng rằng những giải pháp mà em đề xuất dưới đây có thể phần nào giúp ích cho công ty đưa ra những biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông sản trên thị trường thế giới, đưa kim ngạch xuất khẩu của công ty ngày càng tăng và đóng góp nhiều hơn vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài lời mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, bản khóa luận này có ba chương chính: - Chương 1: Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu và thị trường nông sản thế giới. - Chương 2: Thực trạng xuất khẩu hàng nông sản tại Công ty cổ phần Intimex Việt Nam - Chương 3: Định hướng và giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN THẾ GIỚI 3 I. Khái quát chung về hoạt động xuất khẩu. 3 1. Khái niệm hoạt động xuất khẩu. 3 2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu. 4 2.1 Đối với một quốc gia. 4 2.2 Đối với doanh nghiệp. 6 3. Các hình thức xuất khẩu chủ yếu. 7 3.1. Xuất khẩu trực tiếp. 7 3.2. Xuất khẩu ủy thác. 7 3.3. Buôn bán đối lưu. 7 3.4. Giao dịch qua trung gian. 8 3.5. Gia công quốc tế. 8 3.6. Tái xuất khẩu. 9 4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu. 9 4.1 Các yếu tố thuộc phạm vi quốc gia. 9 4.2. Các nhân tố thuộc phạm vi doanh nghiệp. 14 4.2.1 Nguồn nhân lực. 14 4.2.2. Khả năng tài chính. 14 4.2.3 Vị trí địa lý. 14 4.2.4 Uy tín của doanh nghiệp. 15 II. Giới thiệu về mặt hàng nông sản và thị trường nông sản thế giới 15 1. Đặc trưng của hàng nông sản. 15 2. Thị trường nông sản thế giới 17 CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN 21 TẠI CÔNG TY INTIMEX 21 I. Giới thiệu về công ty. 21 II.Cơ cấu quản lý. 24 1. Sơ đồ tổ chức: 24 2. Hội đồng quản trị 25 3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban. 25 3.1 Ban Tổng giám đốc. 25 3.2 Khối các phòng quản lý. 25 3.3 Khối các phòng kinh doanh. 26 3.4 Khối các công ty liên kết 26 3.5 Khối các đơn vị trực thuộc. 27 4. Kết quả hoạt động kinh doanh sản xuất của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam 28 II. Khái quát về hoạt động xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam 29 1. Tiềm năng sản xuất hàng nông sản ở Việt Nam 29 1.1. Về đất đai 29 1.2. Về khí hậu. 30 1.3. Về vị trí địa lý và các cảng biển. 30 1.4. Về nguồn nhân lực. 31 1.5. Tình hình kinh tế của Việt Nam với các chính sách nông nghiệp 31 2. Tình hình sản xuất hàng nông sản của Việt Nam 32 3. Tình hình chế biến một số mặt hàng nông sản ở Việt Nam 33 4. Tình hình xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam 33 5. Vai trò của hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản. 36 III. Thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của công ty cổ phần Intimex Việt Nam 37 1. Cơ cấu thị trường. 37 2. Thực trạng hoạt động xuất khẩu nông sản của công ty cổ phần Intimex Việt Nam 40 2.1 Phân tích giá trị và tỷ trọng xuất khẩu nông sản của công ty cổ phần Intimex Việt Nam 40 2.2. Phương thức xuất khẩu nông sản của Công ty cổ phần Intimex Việt Nam 43 IV. Đánh giá tình hình xuất khẩu hàng nông sản của công ty cổ phần Intimex Việt Nam 44 1. Những kết quả đạt được. 44 2. Những khó khăn và thách thức hiện nay. 45 2.1 Khó khăn trong nghiên cứu thị trường và xác định nhu cầu thị trường. 46 2.2 Khó khăn trong cơ cấu tổ chức. 46 2.3 Khó khăn trong cơ cấu ngành hàng xuất khẩu. 47 2.4 Khó khăn trong việc kết nối giữa các đơn vị trong công ty. 47 2.5 Khó khăn về vốn. 47 2.6 Khó khăn trong mua nông sản. 48 2.7 Khó khăn do sức ép cạnh tranh trên thị trường. 48 2.8 Khó khăn trong hoạt động Marketing. 48 2.9 Khó khăn do cơ chế quản lý của Nhà nước. 49 3. Phân tích hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần Intimex Việt Nam 49 3.1 Phân tích thực trạng và kế hoạch xuất khẩu của công ty cổ phần Intimex Việt Nam 49 3.2 Những giải pháp thúc đấy hoạt động xuất khẩu của công ty cổ phần Intimex Việt Nam hiện nay. 51 3.2.1 Những giải pháp cho nguồn hàng xuất khẩu. 51 3.2.2 Phương thức mở rộng thị trường. 52 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY 54 HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN INTIMEX 54 I. Định hướng xuất khẩu của nông sản Việt Nam 54 II. Định hướng xuất khẩu của công ty Cổ phần Intimex Việt Nam 60 III. Giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu ở công ty cổ phần Intimex Việt Nam 60 1. Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường. 60 2. Đa dạng hoá mặt hàng, phát huy tất cả các mặt hàng xuất khẩu có lợi thế 63 3. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn và mua hàng. 63 4. Nâng cao chất lượng sản phẩm 65 5. Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối 66 6. Tăng cường đầu tư vào công tác dự trữ, chế biến, bảo quản. 67 7. Nâng cao hơn nữa trình độ cán bộ công nhân viên. 68 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY