Đề tài Giải pháp phát triển ngân hàng đầu tư và áp dụng chứng khoán hóa tại Việt Nam

TÓM TẮT ĐỀ TÀI Ngân hàng đầu tư và kỹ thuật chứng khoán hóa vẫn còn là những khái niệm mới lạ ở Việt Nam. Nhìn chung, thị trường tài chính Việt Nam hiện còn ở giai đoạn sơ khai, chưa có cả ngân hàng đầu tư lẫn nghiệp vụ chứng khoán hóa. Nhưng Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị để hình thành mô hình ngân hàng tổng hợp với các nghiệp vụ của ngân hàng đầu tư, cũng như chuẩn bị về mọi mặt để thực hiện nghiệp vụ chứng khoán hóa trong tương lai gần, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển của nền kinh tế. Trong thời kỳ lạm phát tăng cao, kinh tế khó khăn, hoạt động tín dụng của các NHTM thắt chặt với lãi suất cao, điều này đã gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp khi mà nguồn vốn vay ngân hàng ngày càng khó tiếp cận. Chứng khoán hóa sẽ là một giải pháp trong tương lai tạo ra một kênh huy động vốn mới, giúp các doanh nghiệp giảm áp lực về vốn vay đồng thời tạo ra một kênh đầu tư cho các nhà đầu tư thừa vốn, giúp sự luân chuyển vốn trên thị trường linh hoạt và hiệu quả hơn. MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU . 6 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ – CHỨNG KHOÁN HÓA . 7 1.1 Ngân hàng Đầu tư . 7 Khái niệm và đặc điểm của Ngân hàng đầu tư 7 Khái niệm 7 1.1.1.2 Đặc điểm của Ngân hàng đầu tư . 7 1.1.2 Các nghiệp vụ chính của Ngân hàng đầu tư 7 1.1.3 Mô hình tổ chức của Ngân hàng đầu tư 11 1.1.4 Các dòng sản phẩm của Ngân hàng đầu tư 13 1.2 Chứng khoán hóa 14 1.2.1 Khái niệm CKH 14 1.2.2 Lịch sử hình thành CHK . 14 1.2.3 Nội dung của kỹ thuật CKH . 15 1.2.3.1 Các chủ thể tham gia vào quá trình CKH 15 1.2.3.2 Quy trình CKH 16 1.2.3.3 Một số mô hình CKH phổ biến . 18 1.2.3.4 Các loại sản phẩm CKH 20 1.2.4 Lợi ích, chi phí và rủi ro của chứng khoán hóa 22 1.2.4.1 Lợi ích của chứng khoán hóa . 22 1.2.4.2 Chi phí của chứng khoán hóa . 25 1.2.4.3 Rủi ro của chứng khoán hóa 26 Kết luận chương 1 27 CHƯƠNG 2: TIỀM NĂNG CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ SỰ CẦN THIẾT ÁP DỤNG KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN HÓA TẠI VIỆT NAM . 28 2.1 Tiềm năng của Ngân hàng đầu tư tại Việt Nam 28 2.1.1 Thị trường vốn Việt Nam . 28 2.1.2 Các sản phẩm CK có thu nhập cố định 28 2.1.3 Các sản phẩm CK vốn . 29 2.1.4 Dịch vụ tư vấn, mua bán, sát nhập doanh nghiệp (M&A) 29 2.2 Thuận lợi và khó khăn khi thực CKH tại Việt Nam 31 2.2.1 Thuận lợi khi thực hiện CHK tại Việt Nam . 31 2.2.2 Khó khăn trong áp dụng CKH tại Việt Nam . 32 2.3 Kinh nghiệm của Mỹ và một số nước trong việc thực hiện nghiệp vụ CKH . 33 2.3.1 Nghiệp vụ CKH tại Mỹ . 33 2.3.2 Thực trạng CKH tại một số quốc gia Châu Á . 39 Hoạt động CKH tại Nhật Bản . 39Hoạt động CKH ở Hàn Quốc 40 Kết luận chương 2 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN HÓA TẠI VIỆT NAM . 42 3.1 Các giải pháp phát triển hoạt động Ngân hàng đầu tư tại Việt Nam . 42 3.2 Giải pháp để áp dụng kỹ thuật chứng khoán hóa thành công 42 3.2.1 Kinh nghiệm CKH của các nước trên thế giới 42 3.2.2 Đề xuất mô hình chứng khoán hóa với thực tiễn Việt Nam . 45 3.2.3 Giải pháp để áp dụng kỹ thuật CKH thành công tại Việt Nam 45 Kết luận chương 3 49 Kết luận chung . 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY