Đề tài Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh

LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay, khi xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế đang trở thành tất yếu khách quan thì hoạt động kinh tế đối ngoại của mỗi quốc gia nói chung và của các doanh nghiệp trong từng quốc gia nói riêng là vấn đề mấu chốt để đưa nền kinh tế quốc gia đó hội nhập với nền kinh tế thế giới. Để có thể tiến hành hoạt động kinh doanh quốc tế một cách trôi chảy thì hoạt động thanh toánđóng vai trò quan trọng. Ngày nay, các ngân hàng thương mại đã tiến hành cung cấp cho các khách hàng của mình dịch vụ thanh toán quốc tế ngày càng đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các khách hàng, không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác thanh toán quốc tế. Thông qua việc cung cấp các hoạt động thanh toán quốc tế với chất lượng ngày càng cao, các ngân hàng thương mại có thể khẳng định được uy tín của mình trên thị trường quốc tế, tăng thu nhập từ hoạt động thanh toán quốc tế và có thể phát triển ổn định trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại, trong thời gian thực tập tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh, em thấy mặc dù hoạt động thanh toán tại ngân hàng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, song bên cạnh đó hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh vẫn còn có những hạn chế. Ngoài ra, việc không ngừng nâng cao chất lượng, đổi mới và đa dạng hoá các sản phẩm dịch vụ là lợi thế cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng công thương Bắc Ninh nói riêng. Chính vì vậy, việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh là hết sức cần thiết, nó không những góp phần phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh nói riêng và hệ thống các ngân hàng thương mại nói chung mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Đó là những lý do để em lựa chọn đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh” để làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình. Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh nhằm tìm ra giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. Đối tượng nghiên cứu: đối tượng nghiên cứu là các hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh Bắc Ninh. Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn tại ngân hàng công thương chi nhánh Bắc Ninh từ năm 2005đến năm 2007. Bố cục của chuyên đề ngoài phần Mở đầu và Kết luận, chuyên đề gồm có ba chương: Chương I: Những vấn đề chung về hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. Tuy nhiên, vì điều kiện thời gian có hạn và khả năng còn hạn chế nên chuyên đề của em còn có những thiếu sót. Em kính mong nhận được sự giúp đỡ của các Thầy, các Cô để nội dung được hoàn chỉnh và phong phú hơn. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3 1.1. Thanh toán quốc tế. 4 1.1.1. Khái niệm. 4 1.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế. 5 1.1.2.1. Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế. 5 1.1.2.2. Thanh toán quốc tế đối với các ngân hàng thương mại. 5 1.1.3. Các phương tiện dùng trong thanh toán quốc tế. 6 1.1.3.1. Hối phiếu. 6 1.1.3.2. Kỳ phiếu. 7 1.1.3.3. Séc – Cheque 7 1.1.3.4. Thẻ ngân hàng. 7 1.1.4. Các phương thức dùng trong thanh toán quốc tế. 8 1.1.4.1. Phương thức ghi sổ. 8 1.1.4.2. Phương thức chuyển tiền. 9 1.1.4.3. Phương thức thanh toán nhờ thu. 10 1.1.4.4. Phương thức tín dụng chứng từ. 10 1.2. Các nhân tố tác động tới hoạt động thanh toán quốc tế tại các ngân hàng. 13 1.2.1. Các nhân tố khách quan. 13 1.2.2. Các nhân tố chủ quan. 14 Chương II. 16 Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 16 2.1. Vài nét về ngân hàng công thương chi nhánh Bắc Ninh. 16 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 16 Chi nhánh ngân hàng công thương Bắc Ninh có các chức năng sau: 18 2.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 19 2.2. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 28 2.2.1. Giới thiệu khái quát về hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương chi nhánh tỉnh Bắc Ninh. 28 2.2.2. Thanh toán quốc tế bằng phương thức chuyển tiền 30 2.2.2.1. Quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức chuyển tiền. 30 2.2.2.2. Kết quả hoạt động thanh toán bằng phương thức chuyển tiền. 31 2.2.3. Thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu. 32 2.2.3.1. Quy trình thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu 32 Bước 8: Lưu trữ chứng từ. 34 2.2.3.2. Kết quả hoạt động thanh toán bằng phương thức nhờ thu. 34 2.2.4. Thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ. 35 2.2.4.1. Thanh toán L/C nhập khẩu. 35 2.2.4.2. Thanh toán L/C xuất khẩu. 37 2.2.4.3. Thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 38 2.3. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2007. 40 2.3.1. Những ưu điểm đã đạt được trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 40 2.3.2. Những tồn tại trong việc phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng công thương Bắc Ninh. 41 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại đó. 42 2.3.3.1. Nguyên nhân từ phía ngân hàng công thương Bắc Ninh. 42 2.3.3.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng. 44 2.3.3.3. Nguyên nhân từ phía Nhà nước. 44 Chương III. 46 Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 46 3.1. Định hướng phát triển cho hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng công thương Bắc Ninh. 46 3.2. Giải pháp phát triển hoạt động TTQT tại NHCT BN. 47 3.2.1. Giải pháp từ phía NHCT BN. 47 3.2.1.1. Đẩy mạnh hoạt động marketing. 47 3.2.1.2. Đổi mới chính sách khách hàng của NHCT BN 47 3.2.1.3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng. 48 3.2.1.4. Tăng cường đầu tư hiện đại hoá công nghệ ngân hàng. 49 3.2.1.5. Phát triển hơn nữa mối quan hệ với các ngân hàng đại lý. 49 3.2.1.6. Thường xuyên bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thanh toán quốc tế. 49 3.2.2. Kiến nghị với ngân hàng công thương và nhà nước. 50 KẾT LUẬN 51 Danh mục tài liệu tham khảo 52

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY