Đề tài Giải pháp phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển BIDV Nam Hà Nội

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1.Khái niệm 1.1.2. Đặc điểm của Doanh nghiệp nhỏ và vừa 1.1.3.Vai trò của Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế 1.2.CHO VAY ĐỐI VỚI DN NHỎ VÀ VỪA TẠI NHTM 1.2.1. Hình thức cho vay: 1.2.1.1 Căn cứ vào thời hạn cho vay. 1.2.1.2 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay. 1.2.1.3 Căn cứ vào tài sản đảm bảo. 1.2.2. Nhân tố ảnh hưởng đến cho vay nhỏ và vừa: 1.2.2.1. Các nhân tố thuộc về ngân hàng. 1.2.2.2. Các nhân tố từ phía khách hàng. 1.2.2.3. Các nhân tố từ môi trường. Þ KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHO VAY CÁC DN NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV NAM HÀ NỘI 2.1.VÀI NÉT VỀ BIDV NAM HÀ NỘI 2.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Nam Hà Nội 2.1.2.1.Tình hình huy động vốn: 2.1.2.2. Công tác tín dụng: 2.1.2.3. Các hoạt động và dịch vụ khác: 2.1.2.4. Kết quả kinh doanh: 2.2. THỰC TRẠNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV NAM HÀ NỘI 2.2.1. Tình hình cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ và vừa. 2.2.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ và vừa. 2.2.2.1. Kết quả đạt được. 2.2.2.2. Hạn chế và nguyên nhân Þ KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DN NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NAM HÀ NỘI 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BIDV NAM HÀ NỘI TRONG THỜI GIAN TỚI. 3.1.1. Định hướng phát triển chung về cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ và vừa của Nhà Nước. 3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay đối với Doanh Nghiệp nhỏ và vừa. 3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DN NHỎ VÀ VỪA TẠI BIDV NAM HÀ NỘI 3.2.1. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ. 3.2.2. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định. 3.2.3. Xây dựng chính sách tín dụng phù hợp. 3.2.4. Hoàn thiện hoạt động marketing. 3.2.5. Giảm thiểu thời gian trong qui trình xét cấp tín dụng 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 3.3.1. Chính Phủ. 3.3.2. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 3.3.3. Kiến nghị với các Doanh Nghiệp nhỏ và vừa Þ KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 Þ KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY