Đề tài Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hạ Long

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng và hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới. Năm 2008 vừa qua Việt Nam đã là thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức Thương Mại thế giới (WTO). Hội nhập là cơ hội để chúng ta có thể tiếp cận những nền khoa học công nghệ hiện đại, những nền kinh tế phát triển trên thế giới, cơ hội để kinh tế nước ta có thể sánh vai cùng các cường quốc Năm châu. Ngân hàng là một lĩnh vực vô cùng nhạy cảm trong nền kinh tế. Ngành ngân hàng của nước ta còn tồn tại nhiều bất cập, đây chính là vấn đề gây khó khăn nhất cho chúng ta trong quá trình đàm phán gia nhập WTO. Tuy nhiên đây cũng chính là vấn đề nóng nhất khi sức mạnh hội nhập lan toả trên toàn bộ nền kinh tế nước ta. Sức cạnh tranh không chỉ diễn ra giữa các ngân hàng thương mại trong nước với nhau mà còn cả các ngân hàng nước ngoài, các định chế tài chính khác nhưcông ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, các tập đoàn tài chính khác nữa. Muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế năng động đó, mỗi ngân hàng cần phải xác định cho mình con đường đi phù hợp và hiệu quả nhất. Nâng cao vị thế trên thị trường, nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động luôn là vấn đề cốt lõi. Đó chính là việc xác địnhlượng vốn huy động được và vấn đề sử dụng vốn đó như thế nào của các ngân hàng thương mại. Huy động vốn là cơ sở để tiến hành hoạt động, là cơ sở để đảm bảo thanh toán, là uy tín và cũng chính là tiền đề cho sự sống còn của ngân hàng. Các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và NHNN&PTNT nói riêng trong quá trình hoạt động của mình luôn xác định được vai trò quan trọng của việc huy động vốn. Hoà chung vào không khí đó, NHNo & PTNT Hạ Long luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình, để từ đây có thể đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của hệ thống ngân hàng nước ta nói chung và hệ thống NHNN&PTNT nói riêng. Chính vì vậy trong quá trình thực tập vừa qua, em đã không những tham gia, nắm bắt và học hỏi kinh nghiệm làm việc của các anh chị nhân viên trong ngân hàng mà còn đi sâu vào nghiên cứu về hoạt động huy động vốn tại NHNo & PTNT Hạ Long. Do đó đề tài mà em chọn chính là: “Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại NHNo & PTNT Hạ Long” . Nội dung của chuyên đề gồm 3 phần: Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về NHTM và hoạt động huy động vốn của NHTM Chương 2 : Thực trạng vấn đề huy động vốn tại NHNo & PTNT Hạ Long Chương 3 : Giải pháp nhăm tăng cường huy động vốn tại NHNo & PTNT Hạ Long Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện chuyên đề em đã được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của ThS ******* - giáo viên khoa Tài chính - Ngân hàng - Viện Đại học Mở Hà Nội, Các cô chú và anh chị cán bộ công nhân viên trong NHNo & PTNT Hạ Long. Tuy nhiên do điều kiện có hạn, mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng bài viết của em vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế, em rất mong được sự sửa chữa và góp ý của các thầy cô,các anh chị và các bạn. MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 3 1.1. Một số vấn đề cơ bản về NHTM 3 1.1.1. Khái niệm về NHTM 3 1.1.2. Chức năng của NHTM 4 1.1.3. Hoạt động của NHTM 5 1.2 Nguồn vốn và hoạt động huy động vốn của NHTM 7 1.2.1 Nguồn vốn của ngân hàng thương mại 7 1.2.1.1 Vốn chủ sở hữu 7 1.2.1.2 Vốn nợ 10 1.2.2 Hoạt động huy động vốn của NHTM 13 1.2.2.1 Các hình thức huy động vốn 13 1.2.2.2 Một số chỉ tiêu đánh giá huy động vốn 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến huy động vốn của NHTM 21 1.3.1 Nhân tố khách quan 21 1.3.1.1 Môi trường pháp lý: 21 1.3.1.2 Môi trường kinh tế: 21 1.3.1.3 Những nhân tố từ phía khách hàng 22 1.3.1.4 Cạnh tranh giữa các ngân hàng 22 1.3.2 Nhân tố chủ quan 23 1.3.2.1 Xuất phát từ các hình thức HĐV của ngân hàng 23 1.3.2.2 Chính sách lãi suất huy động 23 1.3.2.3 Chính sách về Marketing Ngân hàng 24 1.3.2.4 Công nghệ ngân hàng 24 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO & PTNT Hạ LONG HÀ NỘI 26 2.1 Tổng quan về NHNN&PTNN và NHNo & PTNT Hạ Long-HN 26 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 26 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 27 2.1.3 Các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng 29 2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT Hạ Long 31 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 35 2.2.2.Hoạt động sử dụng vốn 37 2.2.3 Hoạt động trung gian khác 39 2.3 Thực trạng huy động vốn tại NHNo & PTNT Hạ Long 39 2.3.1 Huy động vốn theo thời gian 39 2.3.2 Huy động vốn theo đối tượng 43 2.3.3 Huy động vốn theo hình thức 45 2.3.4. Huy động vốn theo loại tiền 46 2.3.5 Tình hình biến động về lãi suất trong thời gian qua 49 2.4 Những đánh giá và nhận xét 51 2.4.1 Thành tựu đạt được 51 2.4.2 Hạn chế 53 2.4.3 Nguyên nhân 53 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNo & PTNT Hạ Long 56 3.1 Định hướng phát triển của chi nhánh 56 3.2 Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại NHNN&PTNT HBT 58 3.2.1 Nâng cao chất lượng dịch vụ 59 3.2.2 Nâng cao hiệu quả chính sách khách hàng 61 3.2.3 Cải thiện chính sách lãi suất phù hợp 62 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 62 3.2.5 Hoàn thiện và nâng cao quy trình nghiệp vụ 63 3.2.6 Nâng cao chầt lượng phục vụ 63 3.2.7 Tăng cường chính sách về Marketting ngân hàng 64 3.3 Kiến nghị 64 3.3.1 Kiến nghị với Chính Phủ và NHNN 64 3.3.2 Với NHNH&PTNT Việt Nam 67 3.3.3 Với NHNN&PTNT Hà Nội 68 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY