Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty Công ty cổ phần Vnamilk

LỜI MỞ ĐẦU Quản trị tài chính là một bộ phận quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh. Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức phân tích tình hình tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó các nhà quản lý có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt được mục tiêu mà công ty đề ra. Để làm được điều đó đòi hỏi cần có rất nhiều yếu tố cấu thành nên như vốn, nhân lực, công nghệ v v. Một trong những việc cần làm là phân tích được báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhận thấy đươc tầm quan trọng của vấn đề nên nhóm GROUP68 quyết định chọn đề tài “phân tích tài chính của Vinamilk” nhằm giúp làm rõ thêm bài toán kinh tế của công ty Vinamilk nói riêng và của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay nói chung bài tiểu luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I - Cơ sở lý luận – phương pháp phân tích tài chính CHƯƠNG II - Thực trạng tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Vnamilk. CHƯƠNG III - Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính của Công ty Công ty cổ phần Vnamilk. MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN – PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2 I – CƠ SỞ LÝ LUẬN: 2 1.1. Khái niệm phân tích tài chính: 2 1.2 Đối tượng của phân tích tài chính: 2 1.3 Mục đích, ý nghĩa của phân tích báo cáo tài chính: 3 1.4 Tổ chức công tác phân tích tài chính: 4 1.5 Phạm vi nghiên cứu: 5 1.6 Kết quả nghiên cứu: 6 II - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: 6 2.1 Các bước trong quá trình tiến hành phân tích tài chính: 6 2.1.1 Thu thập thông tin: 6 2.1.2 Xử lý thông tin: 6 2.1.3 Dự toán và ra quyết định: 7 2.1.4 Các thông tin cơ sở để phân tích hoạt động tài chính 7 2.2 Phương pháp phân tích tài chính: 7 2.2.1 Phương pháp so sánh 8 2.2.2 Phương pháp tỷ lệ: 8 2.2 Các nhóm tỷ số tài chính: 9 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời: 9 2.2.2 Nhóm tỷ số thanh toán: 11 2.2.3 Nhóm chỉ tiêu về khả năng quản lý tài sản: 13 2.2.4 Nhóm chỉ số cổ phiếu: 16 CHƯƠNG II: TÌNH TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY 19 2.1. Giới thiệu công ty: 19 2.1.1 Lịch sử hình thành: 19 2.1.2 Lỉnh vực kinh doanh: 20 2.1.3. Vị thế công ty: 21 2.1.4 Các sản phẩm: 21 2.1.5. Chiến lược phát truyển và đầu tư: 22 2.1.6 Một số thành tựu đạt được: 23 2.1.7 Thị trường: 23 2.2 Phân tích các tỷ số tài chính các bản báo cáo tài chính) 25 2.2.1 Nhóm tỷ số khả năng sinh lời: 28 2.2.2 Nhóm tỷ số khả năng thanh toán: 32 2.2.3 Chỉ số khả năng quản lý tài sản: 37 2.2.4 Nhóm tỷ số đánh giá cổ phiếu: 41 CHƯƠNG III- MỘT SỐ KIẾN NGHỊ & GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINAMILK 44 3.1 Kiến nghị về phương hướng phát triển sản xuất của công ty: 44 3.2 Xác định chính sách tài trợ, cơ cấu vốn hợp lý 44 3.3 Quản lý dữ trữ và quay vòng vốn: 44 3.4 Sử dụng hợp lý chính sách bán chịu để tăng doanh thu: 45 3.5 Quản lý thanh toán: 45 3.6 Đầu tư đổi mới công nghệ: 46 3.7 Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động: 46 KẾT LUẬN 48 BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN I 49 BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN II 50 BIÊN BẢN HỌP NHÓM LẦN III 51 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY