Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hành động khắc phục, phòng ngừa sự không phù hợp của sản phẩm ở công ty may Thăng Long

LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA CỦA CÔNG TY MAY THĂNG LONG. I. Tình hình thực hiện và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong một vài năm gần đây. II. Tình hình thực hiện quản lý chất lượng ở Công ty may Thăng Long. 1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng sản phẩm. 2. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm chủ yếu của Công ty. 3. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm. III. Tình hình thực hiện hoạt động khắc phục, phòng ngừa ở Công ty may Thăng long. 1. Định nghĩa. 2. Mục đích của hoạt động khắc phục, phòng ngừa. 2.3. Phạm vi áp dụng. 2.4. Trách nhiệm. 2.5. Tình hình kiểm soát sản phẩm không phù hợp của Công ty. 2.6. Các mức độ của sự không phù hợp (SKPH). 2.7. Hoạt động khắc phục, phòng ngừa. 2.8. Nguyên nhân gây ra sự không phù hợp. 2.8.1. Chất lượng sản phẩm. 2.8.2. Chất lượng dịch vụ, giao hàng. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY