Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa Việt nam Vinamilk đến năm 2010

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU . 1 - Mục tiêu của đề tài .3 - Phương pháp nghiên cứu của đề tài 4 - Kết cấu của luận văn: 4 CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CẠNH TRANH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG . . 5 1.1. Tính tất yếu của kinh tế thị trường cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 5 1.2 Một số khái niệm về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường 6 1.2.1. Năng lực cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh 6 1.2.2. Nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh : .9 1.3. Cạnh tranh trong toàn cầu hóa kinh tế : . 12 CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK. . 14 2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk: . 14 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk : 14 2.1.2. Bộ máy quản lý của Vinamilk : 17 2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của Vinamilk : .19 2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh của Vinamilk : . 24 2.3 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Vinamilk 29 2.3.1 Nghiên cứu thị trường và hoạt động Marketing của Công ty Vinamilk .29 2.3.2. Nguồn nguyên liệu 35 2.3.3. Công nghệ : .36 2.3.4. Lao động : 37 2.3.5. Vốn 38 2.4. Đánh giá về năng lực cạnh tranh của vinamilk : 39 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK ĐẾN 2010 . 41 3.1. Quan điểm chiến lược và mục tiêu phát triển của công ty Vinamilk đến 2010. 41 3.2. Đánh giá cơ hội - thách thức đối với Vinamilk đến năm 2010: 44 3.3. Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinamilk đến năm 2010 . 45 3.3.1. Giải pháp về thị trường 47 3.3.2. Giải pháp về sản phẩm 48 3.3.2.1. Nhóm sản phẩm sữa đặc : 48 3.3.2.2. Đối với nhóm sản phẩm sữa tươi : 49 3.3.2.3. Đối với nhóm sản phẩm sữa bột & bột dinh dưỡng: 49 3.3.2.4. Đối với nhóm sản phẩm sữa chua, sữa chua uống, nước trái cây, kem 50 3.3.3. Giải pháp về giá 50 3.3.4. Giải pháp về phân phối .51 3.3.5. Giải pháp về chiêu thị .52 3.3.6. Giải pháp về nguyên liệu 55 3.3.7. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực .55 3.4. Các kiến nghị 55 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI MỞ ĐẦU Sữa và các sản phẩm từ sữa ngày càng trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam , một trong những thương hiệu đã được nhiều người biết đến và tin dùng là Vinamilk . Ra đời khá sớm , công ty sữa Việt nam nay là công ty cổ phần sữa Việt nam ( Vinamilk ) đã phát triển rất nhanh , sản phẩm của Vinamilk ngày càng phong phú và đa dạng về chủng loại , chất lượng đảm bảo , công ty luôn dẫn đầu về thị phần . Tuy nhiên giai đoạn mà Vinamilk được hưởng những thuận lợi nhờ “độc quyền” đã qua , đến nay đã có nhiều doanh nghiệp tham gia vào ngành sữa , điều đó đòi hỏi Vinamilk phải nỗ lực vươn lên để cạnh tranh “sòng phẳng “trên thị trường . Để dành phần thắng trong cuộc đua này , Vinamilk phải đánh giá đúng năng lực cạnh tranh của công ty thời gian vừa qua và đề ra các giải pháp nâng cao được năng lực cạnh tranh trên cơ sở xác định đúng mục tiêu và chiến lược phát triển đến năm 2010. Từ nhận định trên , chúng tôi đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa Việt nam Vi namilk đến năm 2010” . Mục tiêu của đề tài ã Hệ thống hoá cơ sở lý luận về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. ã Phân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa Việt nam Vinamilk thời gian qua . ã Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Vinamilk đến năm 2010 ã Đề xuất một số kiến nghị để thực hiện giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Vinamilk . Phương pháp nghiên cứu của đề tài Trong luận văn này đã sử dụng phương pháp luận duy vật biên chứng , phương pháp quan sát , mô tả ; phương pháp phân tích , tổng hợp . Kết cấu của luận văn: gồm 3 chương Chương 1- Cơ sở lý luận về cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường. Chương 2- Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa Việt nam Vinamilk . Chương 3- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần sữa Việt nam Vinamilk đến năm 2010 .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY