Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines

PHẦN MỞ ĐẦU Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển bền vững cần phải thực hiện các hoạt động: nghiên cứu nhu cầu thị trường, phân tích tình hình hiện tại và xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, của đất nước và của chính doanh nghiệp. Để từ đó, vạch ra các chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn, nhằm mục đích cuối cùng là tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu. Một trong những hoạt động quan trọng đó là phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính, thông qua đó tìm ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, góp phần nâng cao kết quả sản xuất kinh doanh trong tương lai của doanh nghiệp. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines trực thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam, là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, hoạt động kinh doanh vận tải hàng không là chủ yếu. Hãng đã có những đóng góp to lớn trong quá trình phát triển nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành vận tải hàng không nói riêng. Đặc biệt trong điều kiện khu vực hoá, quốc tế hoá như hiện nay, thì vận tải hàng không ngày càng cần thiết và đóng vai trò quan trọng, không thể thiếu, phục vụ cho tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với Vietnam Airlines là phải đi trước một bước, tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của đất nước, đóng góp vào mục tiêu chung của Tổng công ty Hàng không Việt Nam: “ Xây dựng Tổng công ty thành tập đoàn kinh tế vững mạnh của Việt Nam, lực lượng chủ lực giữ vai trò chủ đạo trong ngành vận tải hàng không quốc gia, trở thành hãng hàng không có tầm cỡ trong khu vực, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo an toàn, an ninh cho hoạt động khai thác, là cầu nối quan hệ quốc tế chủ yếu của nước ta trong điều kiện hội nhập khu vực và thế giới, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội các địa phương, là lực lượng dự bị đáng tin cậy cho an ninh quốc phòng”. Phân tích tài chính và tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Vietnam Airlines cũng nhằm mục đích đó. Trong quá trình thực tập tại phòng Tài chính đầu tư – Ban tài chính của Tổng công ty hàng không Việt Nam, được sự giúp đỡ của Thầy giáo: Th.S Đặng Anh Tuấn, các chú, các cô trong phòng, kết hợp với những kiến thức đã học và đọc, em đã tìm hiểu, nghiên cứu, và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines. Chuyên đề này gồm ba chương chính: ã Chương I: Lý thuyết chung về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. ã Chương II: Phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines. ã Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines. Do thời gian hạn hẹp và trình độ còn nhiều hạn chế, nên chuyên đề còn những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý phê bình của Thầy Đặng Anh Tuấn, bác Sửu, chú Thuỷ, cô Hằng, cùng các cô chú khác trong Phòng Tài chính đầu tư - Ban tài chính của Tổng công ty hàng không Việt Nam, để em có thể sớm hoàn thành chuyên đề một cách tốt nhất. Em xin chân thành cảm ơn! Mục lục PHẦN MỞ ĐẦU 1 Chương I: Lý thuyết chung về phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính 3 1.1. Một số vấn đề chung 3 1.1.1. Cơ sở phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính 3 1.1.2. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 7 1.1.3. Đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp 7 1.2. Phân tích và đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp 9 1.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính 9 1.2.2. Phân tích tài chính theo phương pháp tỷ số 10 1.2.2.1. Các tỷ số thanh khoản – Đánh giá năng lực thanh toán 11 1.2.2.2. Các tỷ số hoạt động – Đánh giá năng lực kinh doanh 15 1.2.2.3. Các tỷ số về đòn cân nợ - Đánh giá về năng lực cân đối vốn 18 1.2.2.4. Các tỷ số lợi nhuận – Đánh giá năng lực thu lợi 20 1.2.3. Đánh giá tổng hợp hiệu quả tài chính bằng phương pháp phân tích Dupont – Phương pháp phân tích Dupont 23 1.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp 25 Chương II: Phân tích tình hình tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam– Vietnam Airlines 27 2.1. Khái quát về đặc điểm hoạt động của Vietnam Airlines 27 2.1.1. Khái quát về Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines 27 2.1.2. Quy trình vận chuyển bằng đường hàng không của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines 31 2.1.3. Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của Hãng hàng không Việt Nam – Vietnam Airlines những năm gần đây 33 2.2. Phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả tài chính của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines 44 *Bảng công khai tài chính của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam trong các năm 2003 – 2005 45 2.2.1. Khái quát tình hình tài chính của Vietnam Airlines 48 2.2.2. Phân tích tài chính 52 2.2.2.1. Các tỷ số thanh khoản – Đánh giá năng lực thanh toán 52 2.2.2.2. Các tỷ số hoạt động – Đánh giá năng lực kinh doanh 56 2.2.2.3. Các tỷ số về đòn cân nợ - Đánh giá về năng lực cân đối vốn 60 2.2.2.4. Các tỷ số lợi nhuận – Đánh giá năng lực thu lợi 63 2.2.3. Phân tích, đánh giá hiệu tài chính của Vietnam Airlines theo phương pháp DUPONT 68 Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Vietnam Airlines. 3.1. Những định hướng lớn của Vietnam Airlines từ nay đến 2010 70 3.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả tài chính của Vietnam Airlines 72 3.2.1. Giải pháp nâng cao năng lực thanh toán của Vietnam Airlines 72 3.2.2. Giải pháp nâng cao năng lực cân đối vốn 74 3.2.3. Giải pháp nâng cao năng lực tuần hoàn vốn của Vietnam Airlines 75 3.2.4. Giải pháp nâng cao năng lực sinh lợi 76 3.3. Nâng cao hiệu quả tài chính theo phương pháp DUPONT 77 3.4. Một số kiến nghị đối với Vietnam Airlines 81 PHẦN KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY