Đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu điện thoại di động của Tổng công ty Viettel

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NHẬP KHẨU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1.TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 1.1.1.Khái quát về nhập khẩu 1.1.2. Vai trò của nhập khẩu 1.1.3. Các hình thức kinh doanh nhập khẩu 1.2.HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA DOANH NGHIỆP. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH 1.2.1. Bản chất của hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 1.2.2. Phân loại hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 1.2.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế nhập khẩu 1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 1.3.1. Các nhân tố vĩ mô 1.3.2. Các nhân tố vi mô CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY VIETTEL 2.1. SƠ LƯỢC VỀ TỔNG CÔNG TY 2.1.1. Giới thiệu chung về tổng công ty 2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Tổng công ty 2.1.3. Cơ cấu tổ chức công ty 2.2.TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY VIETTEL 2. 2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu tại công ty 2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh doanh nhập khẩu 2.3.ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY 2.3.1. Những ưu điểm trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu của công ty 2.3.2. Những nhược điểm và tồn tại trong hoạt động kinh doanh của công ty 2.3.3. Nguyên nhân của các hạn chế đó CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN 2011-2015 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm tăng doanh thu cho Tổng công ty 3.2.2. Nhóm giải pháp giảm chi phí kinh doanh nhập khẩu 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ CƠ QUAN CẤP TRÊN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY