Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh nhà hàng tại khách sạn quốc tế Asean

Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong kinh doanh nhà hàng tại khách sạn quốc tế ASEAN MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TRONG KINH DOANH KHÁCH SẠN 1.1 Cơ sở lý luận về kinh doanh khách sạn 1.1.1 khái niệm cơ bản về kinh doanh khách sạn 1.1.2 Đặc điểm kinh doanh của khách sạn 1.2 cơ sở lý luận về kinh doanh ăn uống trong khách sạn 1.2.1 vị trí, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận nhà hàng 1.2.2 Tổ chức lao động của bộ phận kinh doanh ăn uống trong khách sạn 1.2.3 Quy trình phục vụ Của bộ Phận kinh doanh ăn uống 1.3 Cơ sở Lí luận về chất lượng dịch vụ của bộ phận kinh doanh ăn uống trong khách sạn 1.3.1 Các khái niệm cơ bản về chất lượng dịch vụ 1.3.2 đặc điểm của chất lượng dịch vụ của bộ phận nhà hàng 1.3.3 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận nhà hàng 1.3.4 Đánh giá chất lượng dịch vụ của bộ phận kinh doanh ăn uống trong khách sạn CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA BỘ PHẬN NHÀ HÀNG TẠI KHÁCH SẠN ASEAN 2.1 Giới thiệu khách sạn QUỐC TẾ ASEAN 2.1.1 Giới thiệu khách sạn 2.2 Giới thiệu về bộ phận nhà hàng và hoạt động kinh doanh của bộ phận nhà Hàng 2.2.1 Đặc điểm kinh doanh và tình hình khai thác sản phẩm hội nghị, tiệc, tiệc cưới của khách sạn 2.2.2 Đánh giá về tiềm năng phát triển dịch vụ tổ chức hội nghị, tiệc, tiệc cưới tại khách sạn quốc tế ASEAN 2.2.3 Đánh giá về tiềm năng phát triển dịch vụ tổ chức hội nghị, tiệc, tiệc cưới tại khách sạn quốc tế ASEAN CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG KINH DOANH NHÀ HÀNG TẠI KHÁCH SẠN QUỐC TẾ ASEAN 3.1 Chiến lược kinh doanh của khách sạn quốc tế ASEAN 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của bộ phận Nhà hàng khách sạn ASEAN 3.2.1 Vấn đề quảng bá và thu hút khách hàng 3.2.2 Các vấn đề về quản lý 3.2.3 Vấn đề nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực 3.2.4 Các vấn đề khác KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY