Đề tài Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà TP Hồ Chí Minh chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NGHIỆP VỤ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm về cho vay 1.1.2 Phân loại các sản phẩm tín dụng 1.2 ĐẶC ĐIỂM CỦA CHO VAY MUA NHÀ 1.2.1 Khái quát về thị trường nhà ở Việt Nam 1.2.2 Khái niệm về cho vay mua nhà 1.2.3 Vai trò và ý nghĩa của cho vay mua nhà 1.2.4 Những đặc điểm cơ bản trong cho vay mua tại NHTM Việt Nam 1.2.5 Đặc điểm về rủi ro trong cho vay mua nhà 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHO VAY MUA NHÀ 1.3.1 Các nhân tố khách quan 1.3.2 Các nhân tố chủ quan CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA HDBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HDBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2 Cơ cấu tổ chức và mạng lưới của chi nhánh 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của HDBank - chi nhánh Hà Nội trong những năm gần đây 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA HDBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.2.1 Cơ sở pháp lý trong hoạt động cho vay mua nhà của HDBank - chi nhánh Hà Nội 2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay mua nhà của HDBank - chi nhánh Hà Nội trong những năm gần đây 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA HDBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.3.1 Thành công đạt được 2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA HDBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1 TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG 3.2 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA HDBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.3 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA NHÀ CỦA HDBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.3.1 Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách cho vay 3.3.2 Nhóm giải pháp về quản trị điều hành 3.3.3 Nhóm giải pháp về nguồn vốn 3.3.4 Nhóm giải pháp về mạng lưới 3.3.5 Nhóm giải pháp sản phẩm 3.3.6 Nhóm giải pháp về giao tiếp, khuyếch trương 3.3.7 Nhóm giải pháp về nhân sự 3.3.8 Nhóm giải pháp về kiểm tra, kiểm soát nội bộ 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI HDBANK KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY