Đề tài Dự án kinh doanh văn phòng phẩm

Mục Lục Lời mở đầu 1 Tóm tắt ý tưởng kinh doanh 4 Phần 1 Tổng Quan về quá trình hình thành ý tưởng 5 I - Lịch sử và cơ sở hình thành ý tưởng kinh doanh 5 II - Nhận xét về kết quả nghiên cứu thị trường 6 Phần 2 Nội dung của kế hoạch kinh doanh 8 I - Tổng quát về công ty 9 1. Khái quát về công ty 9 2. Mục tiêu và mục đích của công ty 9 II - Thị trường mục tiêu 10 1. Khách hàng của công ty 10 2. Phân tích Thị trường mục tiêu 14 3. Đối thủ cạnh tranh 15 III - Chiến lược kinh doanh và Marketing 19 1. Xác định chiến lược kinh doanh 19 2. Chiến lược Marketing 20 2.1. Xác định chiến lược Marketing tổng thể 20 2.2. Sản phẩm cung cấp 20 2.3. Nhà cung cấp 21 2.4. Giá của sản phẩm 23 2.5. Hình thức khuyến mại và quảng cáo 23 2.6. Phân phối 24 2.7. Địa điểm kinh doanh 25 2.8. Nhân sự 26 IV – Tài Chính 29 1. Chi phí ban đầu 29 2. Các nguồn lực và kế hoạch sử dụng quỹ 30 3. Các báo cáo tài chính 32 4. Phân tích độ nhạy kinh tế 39 5. Các giả thuyết chính 41 Phần 3 Kết luận, nhận xét và đánh giá dự án kinh doanh 42

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY