Đề tài Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam phần II: sử dụng thức ăn của hộ chăn nuôi lợn và gà

MỤC LỤC TÓM TẮT i DANH SÁCH CÁC BẢNG .vii 1. Giới thiệu .2 1.1 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 3 1.2 Tiến hành điều tra 3 1.2.1 Phân loại hộ chăn nuôi gà 4 1.2.2 Phân loại hộ chăn nuôi lợn .5 2 Các đặc điểm nhân khẩu học .6 3 Các hệ thống chăn nuôi gà .8 3.1 Các hộ tự ấp con giống 8 3.2 Các hộ nuôi gà thịt có mua con giống .8 3.3 Các hộ nuôi gà đẻ có mua con giống 10 3.4 Tóm tắt các hệ thống chăn nuôi gà 12 4 Các hệ thống chăn nuôi lợn 13 4.1 Các hoạt động chăn nuôi .13 4.2 Chăn nuôi lợn thịt 14 4.3 Tóm tắt các hệ thống chăn nuôi lợn 15 5 Sử dụng thức ăn chăn nuôi của hộ .17 5.1 Sử dụng thức ăn cho gà .17 5.2 Sử dụng thức ăn cho lợn 24 6 Các kênh thị trường 32 6.1 Khả năng và việc tham gia các hình thức hợp đồng .32 6.2 Các đối tượng cung cấp thức ăn chăn nuôi .33 6.3 Thị trường đầu ra .36 7 Cơ sở hạ tầng và các đặc điểm khác của hoạt động chăn nuôi 38 7.1 Cơ sở hạ tầng chăn nuôi 38 7.2 Dịch bệnh và các biện pháp phòng chống .43 7.3 Tiếp cận với các đầu vào chăn nuôi 45 8 Chi phí chăn nuôi và lợi nhuận 50 8.1 Chi phí chăn nuôi 50 8.2 Chăn nuôi và đóng góp của chăn nuôi trong tổng doanh thu từ nông nghiệp .53 9 Tóm tắt các phát hiện chính và các gợi ý đối với các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi 55 9.1 Các hệ thống chăn nuôi .55 9.1.1 Loại giống nuôi 55 9.1.2 Sự đa dạng hóa .55 9.1.3 Hệ thống chăn nuôi 56 9.1.4 Chi phí và giá bán trong chăn nuôi 56 9.2 Các đầu vào chăn nuôi, các kênh cung cấp và phân phối .56 9.2.1 Giá thức ăn chăn nuôi 56 9.2.2 Lựa chọn thức ăn chăn nuôi công nghiệp 56 9.2.3 Tiếp cận và sử dụng tín dụng .57 9.2.4 Cung cấp thức ăn chăn nuôi công nghiệp 57 9.2.5 Phân phối sản phẩm .57 9.2.6 Sử dụng các hình thức hợp đồng 57 9.3 Chi phí chăn nuôi và doanh thu .58 9.3.1 Tỷ lệ của chi phí thức ăn trong tổng chi phí 58 9.3.2 Đóng góp của doanh thu từ chăn nuôi trong tổng doanh thu từ nông nghiệp 58 9.4 Sử dụng thức ăn chăn nuôi 59 9.4.1 Sử dụng thức ăn cho chăn nuôi gà .59 9.4.2 Sử dụng thức ăn cho chăn nuôi lợn 59 9.4.3 Tỷ lệ chuyển đổi thức ăn (FCR) 60 9.5 Khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ .62 9.6 Các gợi ý đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất thức ăn chăn nuôi 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO .64

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY