Đề tài Doanh nghiệp nhà nước nên nằm trong khuc vực công, nhưng một số quan điểm khác thì ngược lại, hãy giải thích và trình bày quan điểm

Mục lục 1. Khái quát chung 3 1.1. Khái niệm khu vực công . 3 1.2. Khái niệm doanh nghiệp nhà nước . 4 2. Doanh nghiệp nhà nước nên nằm trong khu vực công . 5 2.1. Giữ vai trò chủ đạo là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế . 5 2.2. Đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước 8 2.3. Điều tiết thị trường phù hợp với tình hình thực tế của đất nước: . 8 2.4. Tạo ra nhiều công ăn việc làm: 10 2.5. Giúp cho nền kinh tế tự chủ hơn, hạn chế sự phụ thuộc và nguy cơ bị thâu tóm của nước ngoài. .11 2.6. Cung cấp các sản phẩm phù hợp với mức sống của người dân . 13 3. Doanh nghiệp nhà nước không nên nằm trong khu vực công. 13 3.1. Thứ nhất .14 3.2. Thứ hai .14 3.3. Thứ ba. .15 3.4. Thứ tư .16 3.5. Thứ năm .16 4. Nên nằm trong khu vực công, nhưng phải có những đổi mới trong hoạt động . 19 4.1. Cơ chế giám sát cần chặt chẽ hơn, tách cơ quan quản lý khỏi kinh doanh 20 4.2. Cơ chế quản lý phù hợp hơn và thống nhất . 21 4.3. Cần xã hội hóa nhiều hơn nữa và chỉ nên đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết 23 4.4. Về quy định về nhân sự và phân công phân cấp hợp tác quản lý theo từng bộ phận chuyên quản 26 4.5. Xác lập và khống chế các tỉ lệ tài chính nhằm đảm bảo an toàn tài chính cho tập đoàn. Trong đó tỉ lệ nợ không quá 3 lần trên vốn chủ sở hữu 27 4. Định hướng phát triển DNNN . 30 Mục lục 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY