Đề tài Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản

Tóm tắt nội dung Hiện nay, tóm tắt Văn bản là một bài toán có tính ứng dụng thực tiễn cao. Tóm tắt Văn bản nhận được sự nhiều sự quan tâm nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, của các hội nghị Quốc tế như hội nghị DUC (Document Understanding Conference), hội nghị Coling/ACL (Computational Linguistics/Association for Computational Linguistics), của các trung tâm nghiên cứu như IBM, Microsoft Khóa luận với đề tài “Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong bài toán tóm tắt văn bản” tập trung nghiên cứu vào các phương pháp tóm tắt văn bản; độ tương đồng câu và các phương pháp để tính toán độ tương đồng câu. Từ đó, trên cơ sở về một số kết quả nghiên cứu đã có về độ đo tương đồng câu và về Hidden Topic, khóa luận đề xuất một mô hình tóm tắt Văn bản đơn có sử dụng Hidden Topic để tính toán độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu. Mục lục Tóm tắt nội dung . 4 Mục lục . 5 Danh sách bảng 7 Danh sách hình vẽ 8 Bảng ký hiệu và từ viết tắt 9 Mở đầu 10 Chương 1. Tổng quan về tóm tắt Văn bản và độ tương đồng câu . 12 1.1. Đặt vấn đề . .12 1.2. Nền tảng kiến thức 13 1.2.1. Data Mining .13 1.2.2. Text Mining .13 1.2.3. Web Mining .14 1.3. Tóm tắt văn bản . 15 1.4. Độ tương đồng giữa hai câu 16 Chương 2. Bài toán tóm tắt Văn bản và một số phương pháp tóm tắt Văn bản 18 2.1. Bài toán tóm tắt văn bản . .18 2.1.1. Định nghĩa tóm tắt .18 2.1.2. Phân loại tóm tắt văn bản . 19 2.1.3. Tóm tắt Văn bản đơn 21 2.2. Các phương pháp tóm tắt Văn bản đơn . .21 2.2.1. Phương pháp Word frequencies . 22 2.2.2. Phương pháp của Edmundson .23 2.2.3. Tóm tắt Văn bản tự động sử dụng trích chọn câu hai bước 26 6 Chương 3. Độ tương đồng câu và phương pháp tính độ tương đồng câu 32 3.1. Độ tương đồng . 32 3.2. Độ tương đồng câu 32 3.3. Phương pháp để đo độ tương đồng câu .33 3.3.1. Phương pháp tính độ tương đồng câu sử dụng WordNet corpus .33 3.3.2. Phương pháp tính độ tương đồng câu sử dụng Hidden Topic .39 Chương 4. Đề xuất mô hình tóm tắt và kết quả thực nghiệm . 46 4.1. Đề xuất mô hình tóm tắt . .46 4.2. Thiết kế mô hình thử nghiệm 47 4.3. Kết quả thực nghiệm .47 Kết luận và hướng Phát triển của khóa luận 50 Tài liệu tham khảo . 51

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY