Đề tài Đo lường sự hài lòng của khách hàng dùng thẻ Vietcombank

MỤC LỤC 2 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 3 1.1 Lý do nghiên cứu 3 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 4 1.3 Phương pháp nghiên cứu 4 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4 1.5 quy trình nghiên cứu 5 1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 5 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT & MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 7 2.1. Giới thiệu 7 2.2. Khái niệm chất lượng dịch vụ 7 2.3. Sự thỏa mãn của khách hàng 8 1.1.1 Tại sao phải làm hài lòng khách hàng? 8 2.3.2. Vì sao cần đo lường sự thỏa mãn của khách hàng 9 2.4. Mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và sự chấp nhận dịch vụ của khách hàng 9 2.5. Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL 10 2.6. Tóm tắt 12 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 13 CHƯƠNG 4: GỢI Ý CHÍNH SÁCH VÀ DỰ KIẾN KẾT CẤU BÀI NGHIÊN CỨU .25 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO . .27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY